U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

MercatorPenguin in schrijfmodus: sla de huidige positie van de gebruiker op

0000002958     -      23-03-2020

Met MercatorPenguin 2.7 of hoger kunt u de huidige positie van de gebruiker opslaan in een fiche van een bestand, in een actie, in een document van het Commercieel Beheer, ... Dit gebeurt met behulp van een controle EditMapLocation in de configuratie XAML van een modificatiescherm.

<m:EditMapLocation HeightRequest="200" Source="latitude,longitude" />

 

EditMapLocation_droid_nl     EditMapLocation_ios_nl

De property Source moet een paar velden in de basistabel bevatten, gescheiden door een komma. In het bovenstaande voorbeeld zijn dit de kolommen die zijn toegevoegd aan de tabel ACTIONS :

alter table ACTIONS add LATITUDE float not null default 0
alter table ACTIONS add LONGITUDE float not null default 0

Als bij het weergeven van deze controle de breedte- en lengtewaarden nul zijn, wordt de gebruiker gegeolocaliseerd. In het andere geval wordt ervan uitgegaan dat de positie al is bepaald en wordt deze niet veranderd. Hiermee kan een actie vanaf een andere locatie opnieuw worden geopend, zonder de oorspronkelijke locatie te wijzigen.

Wanneer de gebruiker zich voorbereidt om gegevens met zijn positie op te slaan, wordt deze vraag gesteld.

question_position_droid_nl     question_position_ios_nl

Met deze vraag kan de gebruiker ofwel zijn positie niet communiceren (de geretourneerde waarden zijn dan Lat = 0 / Long = 0) ofwel het bewaren te onderbreken door te kiezen om te annuleren. Deze vraag is niet vrijgesteld van het opstellen van duidelijke regels en contractueel overeengekomen door de gebruiker met betrekking tot de AVG. Naleving van dit gebruik van persoonlijke gegevens (de locatie van een persoon) is de verantwoordelijkheid van de organisatie die Mercator gebruikt.
Mercator heeft hier alle voorbehoud.