U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Vrije velden in de hoofding

0000002240     -      25-10-2015

De vrije velden in de hoofding van een document voor verkopen en aankopen bleken zinloos in Majuro, aangezien de schermen volledig geconfigureerd kunnen worden en bijgevolg alle PIEDS_V/A-velden in om het even welk tabblad van een commercieel beheersdocument kunnen worden weergegeven. Deze vrije velden kunnen echter in de dialoogvensters van de historieken en in deze van de automatische groeperingen (facturatie van de levering, tegenmerk, levering van de bestellingen...) gebruikt worden als selectiecriteria. (Dat doet u door op de knop rechts onderaan het dialoogvenster te klikken)

Het is dan ook noodzakelijk om in Mercator Majuro aan te geven welke velden als 'vrije velden' moeten worden aangegeven in deze dialoogvensters. Dat doet u via 'Tools / Parameters / Vrije velden in de hoofding'. In dit scherm kunnen de velden worden aangevinkt die in aanmerking komen. Net zoals in de vorige versies, worden enkel de velden van het type 'teken' weergegeven. Ook bepaalde velden die als 'systeem' worden beschouwd, worden automatisch uitgesloten.

Indien u informatie wenst weer te geven die wat gepolijster is dan louter de naam van het veld, vul dan de 'Beschrijving' van dit veld in via de SQL-tools.
Vervolgens start u Mercator opnieuw op en vinkt u om het even welke lijn aan of uit om dit vervolgens in het scherm op te slaan.

free_field