U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Weergave van een kaart in aanpasbare schermen

0000002960     -      14-02-2020

Met Mercator 10.7 of hoger kunt u kaarten weergeven in de verschillende aanpasbare schermen (signalitieken , acties, documenten van het Commercieel Beheer, ...)

map_client_nl

Integratie wordt uitgevoerd met Bing-kaarten (Microsoft). Om deze functionaliteit te hebben, moet u een sleutel hebben die u op de Bing-portal kunt verkrijgen. Deze sleutel moet in de optie "Extra> Opties> Overige: Sleutel voor Bing-kaarten" worden geplaatst (id = BING_KEY).

Sleep deze in de modus "Scherminstelling" vanuit het palet met besturingselementen naar de gewenste locatie.

add_map_nl

De eigenschap Source van dit besturingselement moet twee velden van het type float bevatten, gescheiden door een komma, die respectievelijk overeenkomen met de lengte- en breedtegraad.

Bijvoorbeeld: C_LAT, C_LONG

De eigenschap ZoomLevel moet een waarde tussen 1 en 19 bevatten, waarbij 1 de zoomlens met de meeste details is.

Het is niet verplicht om de zones "lengte- en breedtegraad" zichtbaar en bewerkbaar te maken. Als dit echter het geval is, wordt de inhoud van de kaart automatisch aangepast als u een waarde in deze tekstboxen wijzigt.

In de gebruiksmodus is het mogelijk om dezelfde kaart op de Bing-site te openen met behulp van het contextmenu "Openen in Explorer".

Deze weergavemogelijkheid is de ideale aanvulling op de geocoderingsfunctionaliteit van Mercator.


Tip : om het quotum dat aan uw Bing-sleutel is gekoppeld niet te snel te gebruiken, is het raadzaam dit onderdeel niet op het eerste tabblad van een scherm te plaatsen. Een tegoed wordt inderdaad alleen gebruikt als de kaart daadwerkelijk wordt weergegeven. Met andere woorden, alleen als het tabblad met deze kaart actief is.