U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Algemene informatie over Mercator in een Apple Mac-omgeving

0000001797     -      19-09-2017

De volgende vraag wordt ons steeds vaker gesteld: kan Mercator werken op een recente Apple Mac? Het antwoord is ontegenzeglijk "Ja".

De eerste oplossing

De eenvoudigste en meest directe : Mercator in HTML 5 mode in uw browser (Safari, Chrome, ...) gebruiken.

De tweede oplossing bestaat erin het hulpprogramma Boot Camp te gebruiken, een tool die geïntegreerd is in Max OS X en die u in staat stelt om erg snel een dual boot op uw Mac te installeren. Dankzij deze oplossing kunt u uw Mac dus opstarten onder Mac OS of onder Windows. De opstart onder Windows zal u de mogelijkheid bieden om Mercator te installeren en te gebruiken zoals op een klassieke pc. Moeten we hier nog herhalen dat uw Mac ook is uitgerust met een Intel-processor, net als uw pc. Deze eerste oplossing biedt dan ook de mogelijkheid om Mercator te gebruiken zonder enig voorbehoud en ook zonder al te veel vereisten. We zullen deze oplossing hier niet verder bespreken.

Deze oplossing vereist een Windows-licentie die niet wordt meegeleverd met uw Mac.

Een derde oplossing bestaat erin een virtualisatieprogramma te gebruiken zoals:

Met deze hulpprogramma's kunt u een virtuele Windows-machine laten draaien in een Mac OS-sessie. De gebruikte technologie is identiek aan de technologie die toelaat om meerdere virtuele servers te laten draaien op één fysieke server. Mac OS biedt de operating system host (in feite Unix) en het virtualisatieprogramma biedt een tussenlaag waarop Windows wordt geïnstalleerd. U beschikt dus over een volledige Windows-versie die draait in een venster van uw Mac, maar deze Windows kan zich op geen enkele manier "bewust worden" van het feit dat ze op een Mac draait.

Het is niet aan te raden om een SQL Server in deze virtualisatie te installeren.


Merk op dat de beginvraag van dit artikel niet als volgt luidde: "Kan Mercator als direct bruikbare applicatie draaien onder Max OS?". Op die vraag zou het antwoord uiteraard "Neen" zijn geweest.