U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Importeren van Excel of XML-bestanden in de informatiebestanden

0000000264     -      12-10-2023

Bestanden van het formaat Microsoft Excel (XLSX of XLS) of XML kunnen in Mercator geïmporteerd worden. Deze optie is beschikbaar via het menu "Bestand > Importeren" zodra de gebruiker zich in een informatiebestand bevindt.

Op de eerste lijn van het Excel-bestand moet in elke kolom de naam van de bestemmingskolom in Mercator staan. De volgende kolommen zijn beschikbaar:

 • voor het artikelfiche:
  • alle STOCK-kolommen (kolommen die beginnen met S_)
  • RAYON voor de omschrijving van een rayon
  • FAMILLE voor de omschrijving van een familie
  • SOUS-FAMILLE ou SSFAM voor de omschrijving van een onderfamilie
  • RAYON_SUP2 voor de omschrijving van een extra rayon (van 2 to 9)
  • FAMILLE_SUP2 voor de omschrijving van een extra familie (van 2 to 9)
  • SSFAM_SUP2 voor de omschrijving van een extra onderfamilie (van 2 to 9)
  • alle ARTFOU-kolommen (met uitzondering van ID_ARTFOU en ID_ART)
  • alle ARTLIENS-kolommen (met uitzondering van ID_ARTLIEN en ID_ART). ID_LIEN kolom vereist.
  • GAMTYPx (waarbij x het type nummer is van de range) voor de formulering van dit range type
  • GAMENUMx (waarbij x het element nummer is van de range) voor de formulering van dit element type
  • CALCUL voor de omschrijving van een berekeningsscript.
    
 • voor het klantenfiche:
  • alle CLI-kolommen (kolommen die beginnen met C_)
  • Alle kolommen van TARCLI (behalve ID_TARCLI en ID_CLI) - zie specifieke opmerking hieronder over het importeren van TARCLI gegevens
    
 • voor het leveranciersbestand: alle FOU-kolommen (kolommen die beginnen met F_).
   
 • voor het vaste activa bestand:
  • alle IMM-kolommen (kolommen die beginnen met I_)
  • alle IMMDATA-kolommen (met uitzondering van ID_IMMDATA).

Bij het importeren kan men "ontdubbelen", m.a.w.: vermijden dat er dubbele fiches gecreëerd worden t.o.v. de reeds bestaande fiches. Deze ontdubbeling kan gebeuren met de kolommen S_ID, C_ID, F_ID, I_ID, alsook voor de 3 sleutels van elk informatiebestand. De ontdubbelingssleutel moet de eerste kolom van het XLSX-bestand zijn.

Bij het creëren van nieuwe artikelfiches gebruikt Mercator de standaardwaarden die gedefinieerd werden via "Tools > Standaardwaarden". Op die manier wordt in het Excel-bestand slechts een beperkt aantal kolommen gedefinieerd terwijl voor de andere velden de standaardwaarden worden gebruikt die gedefinieerd werden in de Mercator.

Merk op dat de functie exporteren in Mercator de mogelijkheid biedt om een bestand te genereren dat compatibel is met het importformaat. Op die manier kunt u een informatiebestand makkelijk geheel of gedeeltelijk exporteren, wijzigen in Excel en opnieuw importeren in Mercator.

De optie automatische prijs import Excel ("Tools > Opties - Automatische PRIJS import Excel" - ID = PRX_XLS) stelt u in staat om de prijsformules toe te passen bij het importeren van Excel-bestanden, ... in de artikelfiche.

Mercator biedt de mogelijkheid om gegevens van de STOCK tabel te importeren door het veld REF_FOU van de tabel ARTFOU te splitsen. Hierdoor wordt het mogelijk om in een multileveranciersconfiguratie leveranciersbestanden te importeren die dan gesplitst worden naar een eigen referentie van die leverancier.

Betreffende categorieën: deze pagina.

Betreffende het importeren van afbeeldingen: deze pagina

Betreffende het importeren van bestanden: deze pagina


Bijzonderheden bij het importeren van TARCLI gegevens

Bij het importeren van TARCLI gegevens wordt de lijn geïdentificeerd op basis van :

 • de ID van de klant
 • de ID van het artikel (AR_REF) OF de ID van de dropdown "Rayon/Familie" (ID_FAM)

Als u de kolom TARIF importeert, is het niet mogelijk om PRIX en REMISE te importeren. Als de ID_FAM-kolom is geïmporteerd, is het niet mogelijk om AR_REF te importeren.

De ID_FAM kolom kan automatisch gegenereerd worden door het gebruik van volgende kolommen :

 • RAYON voor de omschrijving van de rayon
 • FAMILLE voor de omschrijving van de familie
 • SOUS-FAMILLE of SSFAM voor de omschrijving van de subfamilie
 • CAT1, CAT2, CAT3 voor de omschrijving van de respectievelijke categorie van een artikel

De ID_FAM kolom kan maar één waarde bevatten per lijn. Deze waarde wordt bepaald op basis van de niet-lege waardes volgens de prioriteitsvolgorde van bovenstaande lijst. (Als rayon niet leeg is, dan bevat ID_FAM de ID van de rayon, anders, als de familie niet leeg is, dan bevat ID_FAM de ID van de familie, ... met als laatste de waarde in de ID_FAM kolom zelf, als deze kolom bestaat). Uiteindelijk kan ID_FAM niet leeg zijn (aangezien deze waarde wordt gebruikt als ontdubbelingssleutel).