U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Abonnementen in de boekhouding

0000001048     -      14-10-2020

Via de optie "Abonnementen Boekingen" is het voortaan mogelijk om in Mercator Boekhouding periodieke boekingen automatisch te genereren. Deze boekingen kunnen van eender welk type zijn : verkopen, aankopen, financieel, D.V.

De boekingsmodellen worden gedefinieerd als een klassiek sjabloon (menu "Boekingen / Sjablonen"). Bij het definiëren van het sjabloon kan men bijkomende parameters vastleggen die de automatische opmaak van deze boeking zullen bepalen. 

  • Begin: eerste boekhoudperiode (voor de eerste automatische boeking). (ABO_DEBUT)
  • Frequentie: (ABO_FREQ)
    • voor een maandelijks terugkerend dossier: maandelijks, tweemaandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks.
    • voor een driemaandelijks terugkerend dossier: driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks.
  • Duur : het aantal periodes. De duur wordt uitgedrukt in eenheden gedefinieerd volgens de frequentie. (ABO_DUR)

Indien één van deze parameters niet vastgelegd is, wordt het sjabloon beschouwd als een "klassiek" sjabloon en zal het geen automatische boeking genereren.


In het niet-geactiveerde veld rechts van deze parameters staat de laatste boekhoudperiode vermeld waarin een automatische boeking werd gegenereerd.

De eigenlijke creatie van de automatische boekingen gebeurt via het menu "Boekhouding / Abonnementen Boekingen". Mercator vraagt dan naar het originele sjabloon, de te genereren periode en het bestemmingsjournaal.

Opmerkingen :

  • Dit systeem is compatibel met de analytische boekhouding.
  • Een via deze procedure gegenereerd boekhoudkundig bewijsstuk wordt gedateerd op de laatste dag van de eerste boekhoudperiode die overeenkomt met de gekozen frequentie-eenheid.
  • Als u een sjabloon in een financieel journaal genereert, moet u de optie "Tegenrek. voor financ. sjablonen" (ID = CPTA_DIC3) invullen via het menu "Tools > Opties - Boekhouding".