U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Afdrukken van de fiches 281.50 en van de samenvattende opgave 325.50

0000001257     -      29-06-2021

In Mercator is het mogelijk om de fiches 281.50 en de samenvattende opgave 325.50 (commissiefiches) af te drukken.

Deze functionaliteit is beschikbaar via het menu "Boekhouding > Fiscale Bijlagen". In dit scherm kunt u met behulp van de "Toverstok"-knop de gegevens rechtstreeks in de boekhouding lezen. Naargelang van uw keuze bij de optie "Voorrang Datum/Periodes" kunt u in Mercator de bewegingen selecteren op basis van datum of boekhoudperiode.

De gegevens die uit de boekhouding werden gehaald, kunnen manueel worden aangepast. Via de knoppen links onder het rooster kunt u lijnen toevoegen/verwijderen.

Met behulp van de "diskette"-knop slaat u een bestand met de gegevens uit het rooster op als een bestand met extensie *.commx.

Via de knop "Openen" kunt u een van deze bestanden openen.

Afdrukken gebeurt via het menu "Bestand > Afdrukken". Daarop start Mercator het afdrukken van de fiches 281.50 en vervolgens van de samenvattende opgave 325.50.

Aanpassing van de procedure voor extractie van data uit de boekhouding

Mercator haalt de gegevens standaard op de volgende (willekeurige) manier uit de boekhouding:

  • leveranciers uit categorie 3 (F_CAT3) krijgen een fiche 281.50;
  • in vak "a) Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno's, enz." komen de gegevens van de bewegingen op de algemene rekening 615001;
  • in vak "b) Erelonen of vacatiegelden" komen de gegevens van de bewegingen op de algemene rekening 615002;
  • in vak "c) Voordelen van alle aard:" komen de gegevens van de bewegingen op de algemene rekening 615003;
  • in vak "d) Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger:" komen de gegevens van de bewegingen op de algemene rekening 615004;
  • in vak "Uitgeoefend beroep" komen de gegevens uit het veld F_LIBRE1 van de tabel FOU.

Om deze regels te wijzigen, kunt u rechtstreeks werken in de SQL-aanvraag die de gegevens ophaalt. Daartoe klikt u op de knop "SQL" rechts onderaan in het scherm.

Het is belangrijk dat u de nodige zorg besteedt aan het wijzigen van deze aanvraag. U moet onder andere de as...-clausules strikt respecteren; deze bepalen immers de namen van de kolommen in de tabel die wordt opgesteld.