U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Automatische DT voor bestemming van het resultaat

0000001756     -      03-10-2015

In Mercator kunnen automatisch DT worden gerealiseerd voor het bestemmen van de resultaat (verdeling). Dat gebeurt via het menu "Boekhouding / Jaarrekening / DT bestemming".

Dit is vooral interessant om:

  • makkelijk een periodieke balans (balans opgesteld in de loop van het jaar) op te stellen waarin de bewegingen worden weergegeven met het actuele resultaat in de bestemmingstabel en op het niveau van de overgedragen winst naar de activa;
  • de DT bestemming voor te bereiden die bij de jaarlijkse afsluiting zal worden uitgevoerd.

Om deze functionaliteit te kunnen gebruiken, moet men de volgende opties aanvullen met de ad-hocrekeningen die in het boekhoudplan bestaan (in "Tools / Opties / Boekhouding"):

  • rekening voor overgedragen winst: doorgaans 140000 in de Belgische wetgeving;
  • rekening voor overgedragen verlies: doorgaans 141000 in de Belgische wetgeving;
  • overgedragen winst vorig boekjaar: doorgaans 790000 in de Belgische wetgeving;
  • overgedragen verlies vorig boekjaar: doorgaans 690000 in de Belgische wetgeving;
  • over te dragen winst: doorgaans 693000 in de Belgische wetgeving;
  • over te dragen verlies: doorgaans 793000 in de Belgische wetgeving;

Ook in de sequenties moet een DT-journaal worden gecreëerd met als subtype "Bestemming".


Het voorbeeldplan van een DT voor een winstgevend bedrijf ziet er als volgt uit

X = het bedrag van de overgedragen winst van het voorgaande boekjaar.
Y = het bedrag van de winst van het lopende boekjaar

Overgedragen winst: X
        overgedragen winst vorig boekjaar: X
over te dragen winst: X + Y
       overgedragen winst: X + Y

In de Belgische wetgeving:

140000 : X
790000: X
693000: X + Y
       140000: X + Y

Het bedrag van de overgedragen winst van het voorgaande boekjaar (X) wordt berekend als de som van de bedragen in de overdrachtsperiode (periode 0) van het boekjaar waarvoor men de bestemming doet en voor de rekeningen van de overgedragen winst en het overgedragen verlies.

Het bedrag van de winst van het lopende boekjaar (Y) wordt berekend als het saldo van de niet-overgedragen rekeningen (doorgaans de rekeningen van de resultatenrekening) voor de periode die start met het begin van het boekjaar waarvoor men de bestemming doet tot en met de geselecteerde periode.


Vooraleer een DT bestemming te berekenen, controleert Mercator of er al een andere DT bestemming bestaat in het boekjaar van de geselecteerde periode. Is dat zo, dan stelt Mercator voor om ze te schrappen. Op die manier kunnen er binnen eenzelfde boekjaar niet meerdere automatische DT van bestemming zijn. Dit proces is vooral geschikt voor het opstellen van maandelijkse balansen (of met een andere periodiciteit), want bij elke nieuwe aanmaak van een DT bestemming wordt de voor de voorgaande periode gegenereerde DT geschrapt.

Wanneer de DT is gegenereerd, moet ze gevalideerd worden om ze te kunnen registreren in de boekhoudkundige bewegingen.

Wenst men enkel een voorgaande DT bestemming te schrappen, dan hoeft men enkel het proces op te starten en bij de selectie van het journaal te antwoorden met "Annuleren".