U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Automatische opmaak van de betalingen van klantencreditnota's

0000001837     -      03-10-2015

In het kader van de bankverbinding kan men in Mercator automatisch de betalingen laten opmaken voor creditnota's van klanten. Met andere woorden: de terugbetalingen aan de klanten kunnen geautomatiseerd worden. Deze functionaliteit is standaard niet geactiveerd in Mercator. Om ze te gebruiken, moet u:

  • beschikken over de optie BANK (bankverbinding met de Mercatorboekhouding);
  • het veld C_N_BANK smallint opnemen in de tabel CLI;
  • via "Tools / Schermen Informatiebestanden / Parametrering / Klanten" in de klantenfiche een ComboBox voor deze variabele toevoegen (u hoeft geen lijst met opties te specificeren voor dit rolmenu).

De betalingen aan klanten worden op dezelfde manier aangemaakt als de betalingen aan de leveranciers of de algemene rekeningen, via het menu "Boekhouding / Bankverbinding / Betalingen" (zie de Mercatorhandleiding voor meer informatie).

Wanneer deze functionaliteit geactiveerd is:

  • wordt een extra kolom toegevoegd in het rooster op het tabblad "Grootboek" van de klantenfiche. In deze kolom verschijnt de letter "P" als de betaling is aangemaakt;
  • kunt u in het betaalvoorstelscherm met de knop voor de manuele toevoeging van een betaling ook een betaling aan een klant toevoegen;
  • als het systeem is ingesteld om een D.T. van verzonden overschrijvingen te genereren, zal deze uiteraard rekening houden met de betalingen aan klanten.

Opmerkingen

  • Alleen klantencreditnota's worden via dit systeem verwerkt.
  • Desgevallend moet men het veld C_NUM_BQE toevoegen in de tabel CLI en in de klantenfiche, voor invoer van de bankrekening van de klant.
  • Om deze functionaliteit te deactiveren, hoeft u enkel het veld C_N_BANK uit de tabel CLI te schrappen.