U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer op data, niet op periodes

0000001107     -      03-10-2015

Via de interface van de module Boekhouding van Mercator kan men ervoor zorgen dat het begrip "boekhoudperiode" minder voorkomt en er meer beheerd wordt op basis van de data.

Via een algemene optie ("Tools / Opties / Boekh.: Voorrang Datum/Periodes") kunt u wisselen tussen een standaardgebruik op basis van periodes (P) of op basis van data (D).

De interne jaarrekeningen en bedrijfsoverzichten kunnen worden bewerkt op basis van een datumselectie. Dit gebeurt via het respectieve tabblad van het selectiedialoogvenster. Indien de bovenvermelde algemene optie op D ingesteld staat, verschijnt standaard het tabblad voor de datumselectie.

Op sequentieniveau kan men via het tabblad "Evenementen" ervoor kiezen om de periode in de boekhoudkundige bewijsstukken te negeren. Zodra deze optie geactiveerd is, zal het rolmenu "Periode" bij de invoer van een bewijsstuk niet langer toegankelijk zijn (maar wel nog zichtbaar); de waarde zal altijd worden afgeleid op basis van de datum van het bewijsstuk.

Indien de bovenvermelde algemene optie bij de creatie van een nieuwe sequentie op D staat, zal het vakje "Periode negeren" voor de gecreëerde sequentie standaard aangevinkt zijn.