U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de bijkomende Swiftcodes

0000001282     -      04-10-2015

Mercator controleert de geldigheid van de bankrekeningen die in de interface worden ingevoerd. Voor de rekeningnummers in Europees formaat omvat deze controle de verificatie van de Swiftcode (BIC) die de bank of het kantoor identificeert waar de rekening wordt gevoerd. Deze controle gebeurt op basis van een tabel die regelmatig geactualiseerd wordt in Mercator.

Toch blijven er situaties bestaan waarin Mercator bepaalde bestaande BIC-codes niet herkent. In dergelijke situaties kan de gebruiker zelf een nieuwe BIC-code toevoegen.

Deze BIC-codes kunnen worden toegevoegd via het menu "Tools / Setup / Bijgevoegde SWIFT-codes".