U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de BTW in de D.P.'s

0000001402     -      11-12-2015

In Mercator 7.0 is een totaal beheer mogelijk van de BTW in de D.P.'s. Hierdoor kunnen boekhoudkundige correcties worden aangebracht die een impact hebben op het niveau van de BTW-aangifte. De interface voor het beheer van de BTW in de D.P.'s kan worden geactiveerd op het niveau van elke D.P.-standaardsequentie; u hoeft daarvoor enkel "Btw beheren" aan te vinken op het tabblad "Evenementen". Op datzelfde tabblad kunt u ook bepalen welke BTW-codes u wilt gebruiken in deze sequentie. Kies hiervoor "Verkopen / Aankopen" en/of het gewenste stelsel. Standaard worden alle BTW-codes voorgesteld, aangezien deze twee rolmenu's blanco zijn (met behulp van de toetsen DEL en Backspace kunt u deze rolmenu's opnieuw leegmaken).

In de LinesEditor van d?e sequentie moeten de kolommen in verband met de BTW worden toegevoegd via:

Het beheer van de BTW verloopt algemeen genomen zoals bij de andere soorten boekingen, nl. via selectie van de BTW-codes in de kolom BTW. De interface biedt evenwel 2 bijkomende kolommen:

  • Facturen / C.N.: bij een D.P. kan men in Mercator niet bepalen of de boekhoudkundige verrichting overeenkomt met een factuur of een creditnota. Deze informatie is echter wel van essentieel belang voor de opmaak van de BTW-aangifte. Bij de parameterinstelling van de BTW-codes worden op het tabblad "Vakken & Rekeningen" immers telkens twee mogelijkheden gedefinieerd. Het rolmenu in kwestie biedt dus de mogelijkheid om te kiezen of men rekening zal houden met het bovenste of met het onderste gedeelte van dit tabblad;
  • +/-: op dezelfde manier is het in Mercator ook niet mogelijk om automatisch het teken te bepalen van de bedragen die vanuit een D.P. worden overgenomen in de BTW-aangifte (gaat het om een vermindering van een factuur of een verhoging van een creditnota?). Vandaar dat het teken manueel wordt geselecteerd via dit rolmenu. Voor de vakbewegingen aangeduid met "+" in de BTW-code wijst het teken "+" op een verhoging van de BTW-vakken en het teken "-" op een vermindering. Voor de vakbewegingen aangeduid met "-" in de BTW-code wijst het teken "+" daarentegen op een vermindering van de BTW-vakken en het teken "-" op een verhoging.

Opmerkingen

  • Het beheer van de BTW in de D.P.'s is compatibel met het beheer van de niet-terugvorderbare BTW.
  • Het beheer van de BTW in de D.P.'s is daarentegen niet compatibel met het beheer van de BTW op inningen (deze codes worden gewoon genegeerd).
  • U moet vooral aandacht besteden aan de selectie van de tekens (+ of -) en van het statuut "Facturen / C.N."; Mercator voert immers geen enkele controle uit op het type rekening en op het "debet/credit"-teken van de boeking. Dit zou een vertekend beeld kunnen genereren tussen de saldi van de algemene rekeningen en de bedragen vermeld in de BTW-aangifte.
  • Correcties mogen enkel worden aangebracht als ze boekhoudkundig correct zijn en niet in strijd zijn met de BTW-reglementering.

Voorbeeld 1

Een aankoopfactuur ter waarde van 1000 EUR (excl. BTW) is geboekt op een algemene rekening 230000 met BTW-code "21 % investering" (21V). Dit materiaal is echter doorverkocht en is dus een goed geworden. De D.P. met BTW-beheer kan er als volgt uitzien:

230000   1000 C   21V   Facturen    -   210
604000   1000 D   21M   Facturen   +   210

Voorbeeld 2

Een leverancierscreditnota ter waarde van 100 EUR (excl. BTW) is geboekt op een algemene rekening 230000 met BTW-code "21 % investering". Deze creditnota betrof echter goederen. De D.P. met BTW-beheer kan er als volgt uitzien:

230000   100 D   21V    C.N.    -   21
604000   100 C   21M   C.N.   +   21

Voorbeeld 3

Aan het eind van het jaar is de onderneming een bedrag van 1000 EUR aan BTW verschuldigd op de voordelen van alle aard (VAA) die de werknemers krijgen (bv. de voertuigen). Dit bedrag wordt ingeschreven in vak 61 van de BTW-aangifte (herziening - verschuldigde BTW).

Voor deze verrichting moet deze BTW-code worden gecreëerd.
 De D.P. met BTW-beheer kan er als volgt uitzien:

499000          0 D   VAA   Facturen   +   1000
640000   1000 C

Opgelet: rekening 499000 (wachtrekening) wordt niet gebruikt in de boekhouding, want de boeking op deze rekening is nul.
Rekening 640000 is de rekening voor verschuldigde BTW op VAA.