U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de BTW in de financiƫle posten

0000001020     -      03-10-2015

Via Mercator kunt u informatie invoeren in de financiële posten waarmee de btw-aangifte kan worden gegenereerd. Deze functionaliteit is standaard actief voor de boeking van de btw op bankkosten waarvoor geen factuur is opgesteld, maar die direct afgetrokken worden op een rekeningafschrift. Dit gebruik kan worden veralgemeend.

Om bij een boeking op een financiële post een btw-code toe te wijzen aan een algemene rekening, hoeft u enkel het vakje "Btw in financiëlen" aan te vinken op het eerste tabblad van de fiche van die algemene rekening.

De beschikbare btw-codes in een financieel journaal zijn gedefinieerd op het tabblad "Evenementen" van elke sequentie, in de rubriek "Filter btw-codes". Daar kunt u het documenttype (aankoop/verkoop) en het stelsel kiezen die zullen bepalen welke filter wordt toegepast op de tabel van de in dit journaal bruikbare btw-codes. Om een filter te deactiveren, hoeft u enkel het overeenstemmende rolmenu te selecteren en te drukken op de toets DEL of Backspace (bijvoorbeeld: 1e rolmenu leeg - 2e rolmenu op Normaal: alle nationale btw-codes, zowel voor verkoop als voor aankoop, zullen beschikbaar zijn).

Bij verkopen en aankopen bepaalt het teken van het totaalbedrag van het document doorgaans of het gaat om een "Factuur/Creditnota"; voor de financiële posten gelden de volgende regels:

  • positieve boeking op een btw-code verkoop: boeking btw als factuur
  • negatieve boeking op een btw-code verkoop: boeking btw als creditnota
  • negatieve boeking op een btw-code aankoop: boeking btw als factuur
  • positieve boeking op een btw-code aankoop: boeking btw als creditnota