U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de BTW op inningen (inkomsten)

0000001023     -      03-10-2015

Via de optie "Btw op inningen" kan de verschuldigde btw worden geboekt vanaf het ogenblik waarop die effectief betaald is door de klant.

Bij de opmaak van een verkoopfactuur zal de btw op een wachtrekening worden geboekt.


 

  400000 Klanten   1210.00      
    700000 Omzet   1000.00    
    499005 Wachtrekening   210.00    


Zodra de klant de factuur of een deel van de factuur betaalt, wordt de volgende boeking verricht.
Bv. een gedeeltelijke betaling van een factuur voor 75 % : 

    400000 Klanten   907.50    
  550000 Bank   907.50      
    451000 Verschuldigde btw   157.50    
  499005 Wachtrekening   157.50      


Het basisprincipe stelt dat Mercator, op basis van de uitgevoerde afpuntingen in de financiële posten en in de D.V.'s, automatisch de 2 lijnen zal toevoegen die in het bovenstaande voorbeeld cursief vermeld staan. Deze lijnen zullen niet voorkomen in de interface voor de documentinvoer, maar wel op het boekhoudscherm.


Om deze optie te activeren moet u de optie "Btw op inningen" in "Tools / Opties / Boekh." op JA zetten. Na wijziging van deze optie moet Mercator opnieuw worden opgestart. Mercator zal vervolgens automatisch een update uitvoeren van de opgeslagen boekhoudkundige procedures op de SQL-server (deze optie heeft geen retroactieve uitwerking op de al gevalideerde bewijsstukken).

Vervolgens moet u op het niveau van de financiële sequenties en/of van de gewenste D.V.'s het vakje "Btw op inningen" op het eerste tabblad aanvinken. Wanneer u dit vakje niet aanvinkt, kunt u boekingen met afpunting uitvoeren zonder dat er lijnen worden toegevoegd aan de btw-rekeningen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld een klant afboeken die definitief failliet is door zijn vordering te boeken op een winst-en-verliesrekening.
Bij de financiële sequenties is het vakje "Btw op inningen" standaard aangevinkt, bij de D.V.-sequenties niet. Deze parameter kan op eender welk ogenblik worden gewijzigd. De optie "Btw op inningen" wordt uiteindelijk geactiveerd op het niveau van de btw-codes ("Tools / Setup / Btw-codes").

Om deze functionaliteit voor een code te activeren, volstaat het een geïnde btw-rekening te specificeren. De klassieke parameterinstelling kan dan als volgt gebeuren:
 

tva_cash


Aangezien de btw op inningen geactiveerd wordt op het niveau van de btw-codes, is het heel goed mogelijk om btw-codes voor inningen samen te gebruiken met klassieke btw-codes.

Afspraak (voorstel): een btw-code voor inningen die werd afgeleid van een standaard btw-code krijgt het suffix $. Bijvoorbeeld: code "21" wordt gekopieerd naar "21$" zoals in het bovenstaande voorbeeld.

De klassieke codes zijn makkelijk herkenbaar omdat het veld "Geïnde btw-rekening" blanco is.

Beperkingen opgelegd door het beheer van de btw op inningen

  • Het is niet mogelijk om verrichtingen m.b.t. de btw op inningen opnieuw aan te punten via het scherm "Boekingen / Afpunting".
  • Afpuntingen die werden uitgevoerd via het scherm "Boekingen / Afpunting" genereren nooit "Btw op inningen"-boekingen. Er verschijnt een overeenkomstig waarschuwingsbericht.
  • Het boeken van de btw op inningen wordt niet toegepast op creditnota's, want deze worden afgetrokken van de effectief betaalde btw.
  • Bij een creditnota die van geen enkele factuur kan worden afgetrokken, moet men een klassieke btw-code gebruiken (en niet de optie "Btw op inningen" - dus wanneer de rekening "Creditnota" gelijk is aan de rekening "Te betalen btw").