U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de vaste activa : aanvulling "lineair tijdens het jaar"

0000001311     -      29-04-2016

Mercator biedt een bijkomende berekeningsmethode voor de afschrijvingen "lineair tijdens het jaar". Hierdoor kunt u de jaarlijkse afschrijvingen onderverdelen in evenveel maandelijkse "deelafschrijvingen" als het respectieve aantal maanden in het jaar.

Deze aanvulling is hierdoor compatibel met en complementair aan de methodes "Lineair", "Degressief" en "Versneld". Mercator berekent in principe eerst de jaarlijkse afschrijving volgens de hierboven gekozen methode en maakt vervolgens een maandelijkse onderverdeling die op zich nog steeds lineair is. Indien deze maandelijkse onderverdeling aanleiding geeft tot een afrondingsverschil, wordt dit verschil overgedragen naar de maand december van het bewuste jaar. Daardoor is de som van de maandelijkse afschrijvingen in één jaar altijd gelijk aan de jaarlijkse afschrijving die werd berekend via de methode "Lineair", "Degressief" of "Versneld" met als frequentie "Jaarlijks".

Gezien het voorgaande moet het afschrijvingspercentage worden uitgedrukt op jaarbasis (20 % = 5 jaar).

Is het vakje "pro rata" aangevinkt, dan houdt Mercator rekening met de verwervingsdatum om de eerste maand van de maandelijkse onderverdeling te bepalen.

Er kan lineair enkel worden onderverdeeld in maandelijkse termijnen. Bovendien geldt de onderverdeling altijd voor een periode van een jaar.

Logisch gezien moet de eerste afschrijvingsperiode de laatste periode van een boekjaar zijn.