U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de vaste activa : mogelijkheid om een afschrijvingstabel te genereren die begint voor het eerste boekjaar in Mercator

0000001392     -      29-09-2015

Het is mogelijk om afschrijvingstabellen te genereren die starten voor het eerste boekjaar in Mercator. Daartoe moet u bepalen hoeveel boekjaren voorafgaand aan dit eerste boekjaar in aanmerking moeten komen. Daartoe voert u een nummer in van 1 tot 99 in "Tools / Opties / Boekh.: Aantal boekjaren voor 1 in vaste activa".

Zodra deze optie is vastgelegd, kan het boekjaar voor de eerste afschrijving (op het tabblad "Parameters" van het informatiebestand Vaste Activa) vrij worden gekozen uit de voorgaande boekjaren. De afschrijvingstabel kan worden gegenereerd met behulp van de "Toverstok"-knop op identiek dezelfde manier als de vaste activa die uitsluitend binnen de Mercator-boekjaren worden afgeschreven.

Deze functionaliteit is vooral interessant wanneer een afschrijvingstabel moet worden overgenomen uit een boekhoudpakket dat eerder werd gebruikt. Merk op: indien de door Mercator berekende tabel enigszins verschilt van de tabel die door het voorgaande softwarepakket werd berekend, kunnen de waarden in de tabel worden aangepast. Zo kan men er bij het overzetten van data uit een voorgaand boekhoudpakket in het bijzonder over waken dat de waarde in de kolom "Saldo" van het laatst overgezette boekjaar wel degelijk overeenkomt met de nettowaarde van dit actief. Desgevallend zal men bepaalde waarden in de tabel moeten corrigeren.

Opgelet: indien de afschrijvingstabel lijnen telt die overeenstemmen met vroegere boekjaren, zullen deze lijnen bij de eerste validatie gemarkeerd worden als geboekte afschrijvingen. Ze zullen achteraf dan ook niet meer gewijzigd kunnen worden. Alle wijzigingen moeten dan ook worden aangebracht voor de eerste validatie.