U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de wisselkoers per lijn in de financiƫle posten en de D.P.'s

0000001608     -      19-10-2016

In Mercator kan de wisselkoers in de financiële posten en in de D.P.'s worden beheerd per lijn. Om deze functionaliteit te installeren, voegt u het veld CONVERSION decimal(17,10) toe aan de tabel LIGNES_C.

Zodra dit gebeurd is, geeft Mercator automatisch een kolom "Wisselkoers" weer in het invoerrooster voor de financiële posten en de D.P.'s. Deze kolom is pas actief als de valuta van het boekhoudkundig bewijsstuk niet gelijk is aan de basisvaluta in Mercator (m.a.w.: als het document in een buitenlandse valuta is opgesteld).

In principe moet de lijnkoers enkel worden ingevuld voor de lijnen waarvoor de koers gedefinieerd op hoofdingniveau niet geldt. Bijgevolg is het ook mogelijk om lijnen geen koers te geven: voor deze lijnen zal de koers in de hoofding van het document worden gebruikt.

Bij de weergave van de wisselkoersen in deze kolom wordt rekening gehouden met de algemene optie "Tools / Opties / Ingave / Valutakoersen". Indien deze optie op "XXX/EUR" staat, is de hoofding van de kolom in cursief. Het is op elk ogenblik mogelijk om de weergave te veranderen door te klikken in de kolomhoofding (deze functionaliteit heeft dezelfde uitwerking als wanneer men op de spatiebalk drukt in de wisselkoers die vermeld wordt in de hoofdingen van Commercieel Beheer of Boekhouding).

Opgelet: door een andere valuta te selecteren in het rolmenu in de balk bovenaan in het scherm worden alle lijnkoersen opnieuw op nul gezet.

Nog een opmerking

Bij de afpunting wordt rekening gehouden met de lijnkoers. Als een volledige afpunting wordt gerealiseerd, zal de wijziging van de lijnkoers er dus voor zorgen dat het scherm voor de afpuntingscompensatie verschijnt.

Bij de D.P.'s moet men vooral aandacht besteden aan het feit dat de invoer hier gebeurt in buitenlandse valuta, terwijl Mercator ook een "debet/credit"-evenwicht vereist voor de basisvaluta (EUR). Logisch gezien zullen de koersen correct moeten worden ingevoerd (bv. per lijnenpaar "debet - credit"). Daartoe wordt in het onderste, rechtse gedeelte van het scherm ook het saldo van het bewijsstuk in de basisvaluta (EUR) weergegeven.

Bij de financiële posten zal Mercator de boekingen op de financiële rekening (55) kopiëren, terwijl het zowel rekening houdt met de wisselkoers per lijn als met de optie "Boeking op financiële rekening".

Meer informatie : valutabeheer.