U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Belgische BTW-aangifte: beheer van het jaarlijkse voorschot

0000002923     -      16-12-2021

De betaling van het jaarlijkse voorschot wordt afgeschaft vanaf de start van boekjaar 2021.

Mercator 10.5 of later biedt een hulpmiddel voor het beheer van de mogelijke invulling van het vak 91, dat moet bevatten

  • voor maandelijkse aangifte, het werkelijk verschuldigde BTW-bedrag voor de periode van 1 tot en met 20 december
  • voor driemaandelijkse aangifte, het werkelijk verschuldigde BTW-bedrag voor de periode van 1 oktober tot en met 20 december

Dit betreft alleen de laatste aangifte van het (kalender) jaar.

Dit raster mag niet worden ingevuld als het bedrijf een andere methode gebruikt om het te betalen voorschot te bepalen, namelijk het betalen van hetzelfde bedrag als de voorlaatste aangifte van het jaar (november voor maandelijks, derde kwartaal voor kwartaal)

Er bestaat een vrijstelling van betaling voor bedrijven die tijdens de laatste BTW-periode van het jaar met hun activiteit zijn begonnen.

Samenvattend kan vak 91 als volgt worden weergegeven:

  • een niet-nulwaarde bevatten, overeenkomend met het BTW-bedrag dat daadwerkelijk verschuldigd is tot 20 december
  • nul bevatten, als dit bedrag resulteert in een daadwerkelijk verschuldigde BTW gelijk aan of kleiner dan nul
  • leeg zijn als het bedrijf een aanbetaling heeft gedaan die gelijk is aan de BTW die verschuldigd is voor de voorlaatste aangifte
  • leeg zijn als de onderneming tijdens de laatste BTW-periode van het jaar met haar activiteiten is begonnen.

Bij het berekenen van de laatste BTW-aangifte van het jaar (dus de volgende januari), zal Mercator dit dialoogvenster weergeven

case91_nl

Als u op "OK" klikt, bevat vak 91 de ingevoerde waarde (nul of meer) - de eerste twee gevallen in de bovenstaande samenvatting.

Als u op "Annuleren" klikt, is vak 91 leeg - de laatste twee gevallen van de bovenstaande samenvatting.

In het tabblad voor het bekijken van de vakken wordt de eerste situatie herkend aan de ster die achter het nummer van het vak staat en die het mogelijk maakt om een leeg vak te onderscheiden van een vak dat nul bevat.

case91_non_vide_nl

Het printmodel voor intern gebruik houdt ook rekening met dit criterium.