U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bij de herkenning van de CODA de verschillende rekeningen enkel onderscheiden via een extensie

0000001685     -      03-10-2015

In België worden de bankrekeningen doorgaans als volgt gevormd: 999-9999999-99. Toch stellen we vast dat sommige banken de rekeningen onderscheiden aan de hand van een rekeningextensie, terwijl de eerste 12 cijfers identiek zijn. Bijvoorbeeld:

 • 999-9999999-99-0030000 zichtrekening (hier is de extensie 0030000)
 • 999-9999999-99-0030084 bedrijfsrekening
 • 999-9999999-99-0030300 termijnrekening 1 maand
 • 999-9999999-99-0030015 termijnrekening 15 dagen

Sinds de versie 7.1.56 van MercatorEngine is het mogelijk om rekeningen in te voeren met de respectieve informatie over hun extensie. Daartoe vult u het tweede veld in van het dialoogvenster dat verschijnt via "Bewerken / Toevoegen" in het scherm "Tools / Setup / Bankrekeningen". Standaard kunt u deze optie blanco laten. Het in Mercator opgeslagen rekeningnummer verschijnt met de extensie rechts van het rekeningnummer, gescheiden door het teken /.

Merk op dat bij een zichtrekening nooit een extensie wordt vermeld (Dit komt door het feit dat het formaat van het betalingsbestand het veld voor de extensie niet overneemt. Vandaar dat bij bankoverschrijvingen enkel de rekeningen zonder extensie worden weergegeven als rekening van de opdrachtgever).

In het bovenstaande voorbeeld zullen dus de volgende rekeningen worden gecreëerd:

 • 999-9999999-99 zichtrekening (geen extensie, want dit is een zichtrekening)
 • 999-9999999-99/0030084 bedrijfsrekening
 • 999-9999999-99/0030300 termijnrekening 1 maand
 • 999-9999999-99/0030015 termijnrekening 15 dagen

Bij de herkenning van de gecodeerde berichtgevingen zal Mercator het volgende algoritme toepassen:

 • de rekening en de extensie worden altijd gelezen in het bankbestand;
 • als de rekening met deze extensie voorkomt in de tabel van de bankrekeningen, zal deze combinatie rekening+extensie worden gebruikt;
 • komt enkel de rekening voor, ongeacht de extensie, dan wordt enkel die rekening geselecteerd (dit is het geval voor de zichtrekening).

Opm.: deze pagina heeft niets te maken met de omvorming van de bankrekeningen van het Belgische formaat naar het IBAN-formaat.