U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Bij de opmaak van de balansen : automatische berekening van het resultaat / verlies van het lopende boekjaar

0000001890     -      29-04-2016

In Mercator is het bij de opmaak van de balansen (intern, NBB en officieel) mogelijk om het resultaat / verlies van het lopende boekjaar automatisch te berekenen en dit weer te geven in de overeenstemmende rubrieken.

Voor de parametrering hiervan volstaat het de volgende opties in te vullen (in "Tools / Opties / Boekhouding"):

  • automatische rekening voor overgedragen winst: doorgaans 140000 in de Belgische wetgeving;
  • automatische rekening voor overgedragen verlies: doorgaans 141000 in de Belgische wetgeving;
  • automatisch over te dragen winst: doorgaans 693000 in de Belgische wetgeving;
  • automatisch over te dragen verlies: doorgaans 793000 in de Belgische wetgeving.

Merk op dat het niet verplicht is om al deze rekeningen in te vullen. Enkel de rekeningen met een "niet-blanco"-waarde worden in aanmerking genomen. Het is echter logisch om ze telkens per paar in te vullen: de eerste 2 / de laatste 2.

Bijvoorbeeld: indien u geen impact wenst op de verdeeltabel, dan vult u de laatste 2 rekeningen niet in.

Het berekende resultaat is de som van de bewegingen in het boekjaar voor de niet-overgedragen rekeningen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de eventuele waarden die voortvloeien uit reële bewegingen op deze rekeningen.

Dit proces betreft enkel de kolom "Boekjaar" van de balans, niet de kolom "Vorig boekjaar". Verder is er ook geen automatische overdrachtsimulatie van jaar tot jaar. Dit systeem ontslaat u dus niet van de verplichting om een echte verdelings-DT uit te voeren bij de afsluiting van een boekjaar.