U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Dissociatie van het boekjaar en de BTW verschuldigdheid periode

0000002378     -      22-11-2016

Sinds 1 januari 2013 is de factuur niet meer de noodzakelijke generator die de BTW betaling vereist door de leverancier of in het hoofd van de klant. 31 december eindigt de overgangsregeling en wordt de juiste toepassing van de verschillende methodes vereist die door de Administratie zijn opgelegd/getolereerd.

Het is niet aan ons om advies te geven over de verschillende boekhoudkundige situaties waarin het noodzakelijk of mogelijk is om het boekjaar van een geschrift op te delen in de registratie periode in de BTW aangifte. Echter geven we de tool om dit te implementeren in een eenvoudige dissociatie in de Mercator boekhouding.

Deze instelling is optioneel. Het moet uitgevoerd worden voor een situatie waarin deze scheiding vereist of gewenst is. Het is uiteindelijk aan de bestuurders van de onderneming en hun boekhoudkundige adviseurs om te beslissen over de uitvoering ervan. Deze beslissing komt noch van de uitgever van de boekhoudsoftware, noch de Mercator consultants.

Om deze functie aan te zetten doet u het volgende:

 • Verwijder de Aruba boekhouding (of een Majuro versie)
 • Voeg in de tabel PIEDS_C, een veld PER_EX_TVA toe (BTW aflossingsperiode) CHAR(6) aanvaarde de null-waarden en geen standaardwaarden
 • Voer in Majuro het menu-item “Geavanceerde Tools / Database SQL / Check Structure” uit en voer vervolgens het voorgestelde script uit
 • Voer in Aruba dit SQL-script uit:
       alter table dbo.PIEDS_C add constraint FK_PIEDS_C_PER_EX_TVA FOREIGN KEY (per_ex_tva) references periodes (num)
       alter table dbo.PIEDS_C CHECK CONSTRAINT FK_PIEDS_C_PER_EX_TVA
       create index PER_EX_TVA on dbo.PIEDS_C (PER_EX_TVA)
 • • Voeg in het instellingsscherm van de relevante boekhoudkundige opschriften een combobox toe (Drop) waarvan de bron PER_EX_TVA is.

Het principe is het volgende: Als, in een boekhoud afschrift, het geen waarde bevat, dan is de BTW verslagperiode het boekhoudjaar (zoals wanneer deze instelling niet wordt uitgevoerd). Daar tegenover, als deze daling is voltooid, dan wordt er met deze termijn rekening gehouden voor de BTW aangifte. Het is niet noodzakelijk om systematisch alle boekingen te vervolledigen . Dit zou interfereren met de leesbaarheid van de boekhouding. Men kan dus, per definitie, een waarde aanduiden in deze daling in de boekingen waarvoor we de verslagperiode van de BTW periode distantiëren.

Wanneer deze functie wordt gebruikt, moet de kolom “Clôt BTW” van het instellingenscherm van de boekjaren. Het is uiteindelijk deze kolom (en enkel deze kolom) die bepaalt of een boeking aangepast kan worden ten aanzien van de waarde die opgenomen is in PER_EX_TVA. (Ter herinnering, het is mogelijk om het BTW aspect van een periode direct van het melding scherm te sluiten via de ”Closing belastingtijdvlak" knop.)

Men merkt op dat het gebruik van deze functie, per definitie, het begrip BTW concordantie vraagt.


Het is mogelijk om deze functie in de commerciële boekhouding uit te voeren van Mercator. Om dit te doen volstaat het om hetzelfde veld toe te voegen PER_EX_TVA CHAR(6) null (Zonder standaard waarde) in de tabel PIEDS_V en/of PIEDS_A. Bij de gecentraliseerde boekhouding wordt de waarde van dit veld automatisch overgebracht naar hetzelfde veld in PIEDS_C. Zo is het al mogelijk om de facturatie vast te zetten in het commercieel beheer van de BTW aflossingsperiode, dat gebaseerd is op de vervaldag die moet worden afgedrukt in dit wetsvoorstel.