U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

FAIA-documenten aanmaken volgens de Luxemburgse wetgeving

0000002304     -      12-10-2023

Mercator maakt een XML bestand aan met de volledige inhoud van een boekjaar dat voldoet aan de regels die opgelegd zijn door de Luxemburgse belastingdienst voor de AED controle van geautomatiseerde bestanden. Deze functie is beschikbaar in het “Accounting/export naar FAIA bestand” of “Management/exporteren naar FAIA bestand” (in een automatische boekhouding).

Dit bestand word gemaakt in de FAIA subdirectory van de Mercator datadirectory. De naam van het bestand begint met Faia, gevolgd door de einddatum van het jaar, in het JJJJMMDD formaat, waarin het contract is gesloten. Het XML bestand reageert op het FAIA_v_2.01_full.xsd schema (dat het meest voorkomende geval is). Een FAIA document kan diverse informatie bevatten

 • Een klein deel is verplicht : deze informatie is steeds aanwezig op het FAIA document
 • Het grootste deel is optioneel: de informatie wordt opgeslagen in het FAIA bestand, als het bestaat in Mercator, in een vorm die verenigbaar is met het gevraagde formaat, ongeacht hun oorsprong of een specifieke parameter. Tijdens het proces is het mogelijk om, door middel van een customizer, extra informatie toe te voegen. (zie de onderkant van de pagina)

Het FAIA bestand gebruikt de volgende elementen:

 • Header : het headerbestand verzameld de algemene informatie over het bedrijf dat het bestand afgeeft
 • MasterFilesAccount : tabel met de algemene boekhouding, met het begin- en eindsaldo
 • MasterFilesTaxTable : tabel met de BTW codes
 • MasterFilesCustomers : tabel met de klanten, met begin- en eindsaldo
 • MasterFilesSuppliers : tabel met de verdelers, met begin- en eindsaldo
 • GeneralLedgerEntries : Alle boekingen over het boekjaar die opgenomen zijn

Als Mercator geen onafhankelijke boekhouding heeft, dan neem het FAIA bestand ook informatie uit het bedrijfsbeheer :

 • MasterFilesUOM: tabel met de maateenheden
 • MasterFilesProducts: tabel met de artikelen
 • SourceDocumentsSalesInvoices: de verkoopfacturen
 • SourceDocumentsPurchaseInvoices: de aankoopfacturen (enkel voor MFACT)

Het FAIA document wordt altijd aangemaakt voor een volledig jaar. In principe wordt een FAIA bestand alleen aangemaakt voor een fiscaal jaar. (Als dat het geval niet is dan wordt er een waarschuwing gegeven). Er wordt enkel rekening gehouden met de gegevens die met de boekhouding te zien hebben . (Vb. : een klant of een niet bewogen BTW code wordt niet in het bestand opgenomen) De verbinding tussen de accounting en de boekhouding is opgebouwd uit het veld ID_GESCOM van de LIGNES_C tabel. Dat betekent dat de bedrijfsbeheer gegevens worden meegerekend als de bijbehorende boekhoudkundige gegevens aangemaakt zijn door het centralisatie proces van de bedrijfsvoering. Tot gevolg worden alle niet gecentraliseerde gegevens in de boekhouding niet opgenomen in het bestand, aangezien ze nooit een bewijsstuk gaan zijn in een boekhoudkundig afschrift.

Het proces staat niet toe om de te exporteren informatie te selecteren en de wetgeving voorziet ook welke elementen, zelfs de optionele, die moeten opgenomen worden in het FAIA document als ze bestaan in het computer systeem.

Eenmaal als het document is aangemaakt bevestigt Mercator altijd zijn inhoud door te vergelijken met het XSD bestand. Waar nodig word er een lijst met fouten afgebeeld. Men moet wel weten dat de Luxemburgse administratie geen test interface voorziet voor de documenten. Daarom wordt alleen de goedkeuring door het XSD schema vereist.

Opmerkingen :

 • Met betrekking tot het land in de adressen van klanten/leveranciers: deze informatie, in ISO formaat, is verplicht en is standaard onbestaand in Mercator.
  • Als het veld CLI.C_ISOPAYS / FOU.F_ISOPAYS bestaat : als er in geschreven is wordt er rekening mee gehouden, anders pakt Mercator het land van de wetgeving op het document.
  • Anders als de eerste twee tekens op het BTW nummer geen cijfers zijn worden die opgenomen, anders pakt Mercator het land van de wetgeving op het document.
 • Met betrekking tot de algemene boekhouding: het is noodzakelijk dat het veld G_ID_BILAN, die mee opgenomen wordt, de juiste waarde heeft, zodat de zone AccountType compleet en correct is.
 • Met betrekking tot de BTW codes : de “Code F” (TVACODES.CODE_F) is de waarde waar rekening mee wordt gehouden. Helaas voorziet het XSD schema een maximale schrijf lengte van 9 tekens, terwijl Mercator er één voorziet van 10 tekens. Het is daarom noodzakelijk dat het veld nooit een waarde heeft groter dan 9 tekens. Om dat te verzekeren, raden we u aan om deze inperking te installeren : ALTER TABLE TVACODES ADD CONSTRAINT CODE_F_MAX_SIZE_9 CHECK (len(rtrim(code_f))<=9)
 • Met betrekking tot het artikel bestand: de zone ProductNumberCode wordt vervolledigd met de sleutel die overeenkomt met diegene in de “Informatiebestanden / Sleutel EAN-13".

 

FAIA = AED (Administratie voor Registratie en Domeinen) Geïnformatiseerde Auditfile

Kernwoorden : Luxemburg


Het is mogelijk om het FAIA bestand te beïnvloeden voor het XML bestand wordt aangemaakt. Dit neemt plaats in het statische event FaiaCreating in de MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingProcedures.Procedures klasse. Dit evenement wordt makkelijk gedelegeerd in een Main customizer. De EventArgs die daar langst passeert bevat in het bijzonder een AuditFile eigenschap van het FaiaFull.AuditFile type. Deze eigenschap komt overeen met de top van de boom van het XML bestand die gemaakt wordt door serialisatie.

De code hieronder toont hoe het mailadres van de contactpersoon wordt toegevoegd in de Header:

Zoom
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data;
using MercatorApi;
using MercatorUi;
using System.Windows.Forms;

namespace Main
{
    public class Customizer : MercatorUi.ICustomizers.IExec
    {

        public void Main(MercatorUi.ICustomizers.ExecAction Action)
        {
            if (Action == MercatorUi.ICustomizers.ExecAction.DossierOpen)
            {
                MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingProcedures.Procedures.FaiaCreating += new MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingProcedures.Procedures.FaiaCreatingEventHandler(Procedures_FaiaCreating);
            }
            else if (Action == MercatorUi.ICustomizers.ExecAction.DossierClose)
            {
                MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingProcedures.Procedures.FaiaCreating -= new MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingProcedures.Procedures.FaiaCreatingEventHandler(Procedures_FaiaCreating);
            }
        }

        void Procedures_FaiaCreating(MercatorUi.Forms.Accounting.AccountingProcedures.Procedures.FaiaCreatingEventArgs e)
        {
            e.AuditFile.Header.Company.Contact[0].Email = "info@mercator.eu";
        }

    }
}