U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Goedkeuring van facturen van leveranciers voor betalingsvoorstellen

0000002301     -      26-07-2016

Mercator boekhouding biedt verschillende faciliteiten om een systeem in te voeren om betalingen goed te keuren van betalingsvoorstellen op aankoopfacturen via de bankmodule. Om hierover te beschikken, moet men:

  • Een veld toevoegen van het type bit in de tabel PIEDS_C
  • verwijzen naar dit veld in de opties "Boekhouding - Betalingen goedkeuring veld:"

Het is dan noodzakelijk om een vakje toe te voegen in de desbetreffende aankoopsequenties. Deze checkbox kan verborgen worden of op read-only geplaatst worden, bijvoorbeeld, met het beheer van niveaus.

Sinds het overdracht-mechanisme van velden van PIEDS_A naar PIEDS_C bij het centraliseren, kan dit zelfde veld ook toegevoegd worden in de tabel PIEDS_A. Aldus is het mogelijk om goedkeuringen te genereren vertrekkende van aankoopfacturen uit het commercieel beheer.

Eens het systeem geïnstalleerd is, merk je dat aankoopfacturen (pieds_a.type=1 en pieds_a.tot_ttc_fb>0), de betaling wordt enkel voorgesteld indien het vakje is aangekruisd (waarde=1). De andere documenten:

  • creditnota's op aankopen
  • gedeeltelijke betalingen
  • diverse verrichtingen

verschijnen altijd in het betaalvoorstel.