U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In de financiƫle posten, vermindering van de maatstaf van heffing bij afpunting met disconto

0000001045     -      03-10-2015

In Mercator kan bij het afpunten in de financiële posten een negatieve btw-verrichting worden geregistreerd wanneer er sprake is van een disconto. Deze functionaliteit is beschikbaar indien de optie "Tools / Opties / Boekh. / Disconto met btw in financiële posten" ingesteld is op "JA".

In het afpuntingsscherm kan men via een rolmenu rechts van het discontobedrag de gewenste btw-code selecteren. Dit veld kan automatisch ingevuld zijn:

  • indien de originele lijn uit de financiële post een klantenrekening betreft, is de standaardcode de code bepaald op het niveau van de algemene rekening die in de opties vermeld wordt als "Rekening disconto D". Het geldende stelsel is het stelsel van de klant;
  • indien de originele lijn uit de financiële post een leveranciersrekening betreft, is de standaardcode de code bepaald op het niveau van de algemene rekening die in de opties vermeld wordt als "Rekening disconto C". Het geldende stelsel is het stelsel van de leverancier;
  • voor de andere lijnen is de standaardcode de code bepaald op het niveau van de algemene rekening die in de opties vermeld wordt als "Rekening disconto C" en het stelsel "Normaal".

Deze functionaliteit is nodig in de Luxemburgse wetgeving.