U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

In de Luxemburgse wetgeving : export van jaarrekeningen naar eCDF

0000002044     -      04-12-2019

Mercator kan de jaarrekeningen in XML-formaat exporteren naar het eCDF-platform. Daartoe gaat u als volgt tewerk:

  • de zone "eCDF id" in "Tools > Identificatie" invullen;
  • de jaarrekeningen genereren via het menu "Boekhouding > Jaarrekeningen > Wettelijke balans". Vervolgens klikt u rechts in het rooster om dit bestand in het juiste formaat te exporteren.

Mercator ondersteunt de formaten voor de volledige balans en de verkorte balans.

Het aangemaakte bestand wordt automatisch opgeslagen in de subdirectory eCDF van de gegevensdirectory van Mercator.

Is het geëxporteerde boekjaar niet het eerste boekjaar, dan moet de balans verplicht ook een tweede boekjaar vermelden. Is dat niet zo, dan zal de optie "Exporteren naar eCDF" niet actief zijn.

Ieder eCDF-bestand kan drie aangiften bevatten (afhankelijk van de selectie door de gebruiker):

  1. Actief - Passief
  2. Winst-en-verliesrekening (voir remarque ci-dessous)
  3. Rekeningstelsel

Het is mogelijk om data te selecteren, zodat de gebruiker indien nodig een balans kan indienen voor een onvolledig jaar (stopzetting van activiteiten, faillissement ...).

 

In het geval van de multidossiers moeten de gegevens (btw-nr., HR, inschrijvingsnr., eCDF id ...) worden ingevuld in de identificatiefiche ("Tools / Identificatie"), zowel in het basisdossier als in de klantendossiers.
Bij het exporteren naar eCDF zal Mercator een aanvinkvakje weergeven om aan te duiden of de gegevens uit het basisdossier al dan niet moeten worden overgenomen.

ecdf_nl


 

Opmerking met betrekking tot de Winst- en Verliesrekening 2016

De 2016-editie van de Winst- en Verliesrekening, die geleverd wordt door de Administratie is volledig “gereviseerd” in vergelijking met voorgaande jaren. Volgende rubrieken zijn verdwenen (zonder dat ons aangegeven werd in welke vakken deze bedragen opgenomen moeten worden)

  • "Passif - A. Capitaux propres - IX. Plus-values immunisées" du bilan légal
  • "10. Charges exceptionnelles" du compte des profits et pertes
  • "10. Produits exceptionnels" du compte des profits et pertes
 

Daarom is het noodzakelijk dat de gebruiker de balans van desbetreffende algemene rekeningen aanpast.

Ter informatie: hier is een document, uitgegeven door de Commissie voor Boekhoudkundige normen van het Groothertogdom Luxemburg: eCDF / PCN – MODIFICATIONS DANS LA PRÉSENTATION DES CHARGES ET DES PRODUITS FINANCIERS (2016) : CONSÉQUENCES PRATIQUES.