U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Ingeven van gekruiste budgetten in één keer

0000002942     -      03-10-2019

Met Mercator kunnen gekruiste budgetten tussen de Algemene Rekeningen en de Analytische Rekeningen in één keer worden ingegeven. Dit kan gebeuren via het menu “Boekhouding/Budgetten/Ingave”.

Alle aangeduide informaties voor het ingeven van een budget in één keer blijven geldig.

In het selectiescherm volstaat het om in het veld “Voor:” een Algemene Rekening of een Analytische Rekening die het kruisen van het budget zal veroorzaken in te vullen.

In bovenstaand voorbeeld selecteert de gebruiker de analytische rekening (voor het analytisch plan "Deposito's") in combinatie met de algemene-rekening 611002.

Hij kan deze budgetten dan als volgt ingeven.

Bij het raadplegen van het tabblad Budget op de fiche van de Algemene Rekening ziet men via de keuze van deze rekening in de uitrollijst rechts, voor iedere Analytische Rekening de ingebrachte gegevens.
Deze uitrollijst verschijnt niet als er geen enkel budget is gekruisd met de geraadpleegde rekening (Algemeen of Analytisch).

 

Meer informatie: Werking van de optie BUDGET.