U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Werking van de optie Budget

0000002941     -      24-04-2020

De module Mercator Budget is een optie. Uw voucher moet de vermelding BUDGET in de opties bevatten.

Koppeling met informatiebestanden

Het informatiebestand Algemene rekeningen beschikt over een tabblad ‘Budget’, waarmee u per Algemene rekening en per periode het gebudgetteerde bedrag kunt bepalen.

Ook is het mogelijk om een gebudgetteerd bedrag per analytische rekening vast te stellen.

Het schema geeft de gebudgetteerde en werkelijke bedragen weer voor de periodes van het geselecteerde boekjaar.

In de dropdown kunt u alle kruisingen (algemene rekening -analytische rekening) bekijken en vice versa.

Het is ook mogelijk om slechts één bedrag per boekjaar te beheren: het is dan voldoende om het vakje "Per jaar" aan te vinken.
Dit vak is alleen toegankelijk als er in één van de periodes geen bedrag is ingevuld.

 

Invoer van gegevens
Manuele invoer
Bij het invoeren van een budget op een algemene rekening (of analytische rekening), indien het veld "Tekenen" van het formulier niet is ingevuld, moet de gebruiker het bedrag aangeven.
 • positief: voor de uitgavenrekeningen, die over het algemeen debiteuren zijn, zijn de positieve bedragen uitgaven.
 • negatief: voor de jaarrekening, die over het algemeen wordt gecrediteerd, zijn de negatieve bedragen de ontvangsten.
Als het veld "Teken" echter is ingevuld, worden de bedragen altijd positief ingevuld.
In het hoofding van de kolommen "Budget" en "Voltooid" geeft Mercator de richting van de rekening weer (debet/krediet = "Teken" veld van het formulier).

De gebruiker kan

 • ofwel een bedrag voor elke periode invoeren
 • of voer een bedrag in op de regel "Totaal". Wanneer de gebruiker het gebied verlaat, vraagt Mercator of de verdeling per periode of per percentage moet worden berekend (om procentueel te kunnen verdelen, moeten deze op het niveau van elke periode worden vastgesteld en moet het totaal van de % 100 zijn).

Door met de rechtermuisknop in het raster te klikken, kan hij
 • "Kopieer alles"
 • "Kopieer Bedragen"
 • "Kopieer %".
De kopie kan worden gemaakt
 • van het ene jaar naar het andere jaar voor dezelfde algemene-rekening
 • van het ene jaar op het andere jaar voor dezelfde analytische rekening
 • van een algemene rekening naar een andere algemene rekening
 • van de ene kostentoerekening naar een andere kostentoerekening
 • van een algemene rekening naar een analytische rekening
 • van een analytische rekening naar een algemene rekening.

Snelle ingave
Mercator maakt het ook mogelijk om budgetten sneller (in eenklap) te coderen.
Bovendien kunt u met Mercator kruisbestuivingen (algemenerekening - analytische rekening) maken en vice versa.

 

Overschrijving van een budget 
In sommige gevallen is het interessant om gegevens van het ene budget naar het andere te kopiëren. Dit kan worden bereikt door gegevens van de ene begroting naar de andere over te dragen.

 

Sluiting
Op deze pagina vindt u alle informatie over de begrotingssluiting van een periode / jaar: budget afsluiten.