U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Overdracht van bedragen van het ene budget naar het andere

0000001385     -      30-09-2019

In Mercator kunnen bedragen worden overgezet van het ene budget naar het andere, hetzij binnen eenzelfde boekjaar, hetzij tussen verschillende boekjaren. Deze verrichting wordt uitgevoerd via het menu "Boekhouding / Begrotingen / Transfer".

Wanneer deze functie wordt opgeroepen, laat Mercator de volgende keuzes toe:

  • de te gebruiken budgetlijn, met name de algemene rekeningen of een analytisch stelsel;
  • het bestemmingsboekjaar voor dit budget;
  • het in te vullen veld uit de tabel BUDGET;
  • het oorspronkelijke boekjaar;
  • het veld in de tabel BUDGET waarin het nieuwe budget zal komen.

Opgelet: deze laatste waarde kan worden ingesteld op "<Uitdrukking>". In dat geval zal de gebruiker meteen een formule kunnen invoeren die werd berekend in een formuleprogramma. In dit programma zijn standaard alle velden uit de tabel BUDGET beschikbaar in een rolmenu.

De overdracht is slechts mogelijk indien het oorspronkelijke veld en het bestemmingsveld verschillend zijn of indien de 2 boekjaren verschillend zijn (in de andere gevallen is er geen overdracht).

Merk op dat het tweede rolmenu "Boekjaar" uit veiligheidsoverwegingen gesynchroniseerd is met het eerste rolmenu. Indien een verrichting moet worden uitgevoerd tussen twee boekjaren, moet u eerst het bestemmingsboekjaar kiezen en vervolgens het oorspronkelijke boekjaar.

Er wordt rekening gehouden met de actieve filter op de signaletiek die overeenstemt met de gebruikte budgetlijn.

De overdracht naar 2 boekjaren is met name een ideale manier om een budget gedeeltelijk over te zetten van het ene boekjaar naar het andere.

 

Meer informatie : Werking van de BUDGET-optie.