U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Integratie van Isabel Connect in Mercator Boekhouding

0000003226     -      12-07-2024

1. Algemene informatie over de integratie van Isabel Connect

De functionaliteit "Isabel Connect" is automatisch opgenomen in Mercator als het de optie "Bank Verbinding" heeft. De functionaliteit is echter alleen beschikbaar als Isabel op de werkplek is geïnstalleerd. Om deze te activeren, moet de optie "Isabel add-on" (id=ISA_ADD_ON) worden ingesteld op "Isabel Connect" of "Isabel Go & Isabel Connect".


Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, is dit menu beschikbaar in de bankkoppeling:

Deze integratie is alleen beschikbaar onder de Belgische wetgeving. Een specifiek abonnement moet worden afgesloten bij Isabel.

Het vereist de installatie van een SSL-certificaat om de toegangstokens die in de database zijn opgeslagen te versleutelen.

 

2. In de bankrekeningen

Bij het aanmaken van een nieuwe bankrekening in "Tools / Setup / Bankrekeningen" biedt deze knop een lijst met beschikbare rekeningen in het Isabel-abonnement. Dit vergemakkelijkt en vult automatisch de naam van de rekeninghouder en de bankcode in. 

attention Voor het importeren van rapportbestanden is het noodzakelijk dat alle rekeningen van dezelfde bank dezelfde map gebruiken voor de ontvangst van rapportbestanden (gecodeerde rekeningafschriften - CODA)

 

3. Initiële registratie

De registratie gebeurt per Mercator-gebruiker. Om deze registratie mogelijk te maken, moet de Isabel-software geïnstalleerd en up-to-date zijn. Deze registratie gebeurt via het menu "Initialiseren Toegang". Mercator opent dan een webpagina op het Isabel-portaal waar de registratie moet worden gevalideerd. Zodra de procedure is voltooid, moet deze pagina worden gesloten. Mercator toont dan "De registratie is met succes voltooid!".

Deze registratie moet slechts één keer per gebruiker worden uitgevoerd. Zolang de gebruiker de Isabel Connect-functies binnen 90 dagen gebruikt, is het niet nodig om zich opnieuw te registreren. Als deze periode echter wordt overschreden, kan een nieuwe registratie worden uitgevoerd door dezelfde procedure toe te passen.

Nota: Tijdens deze registratie activeert Isabel het abonnement op Isabel Connect. Het abonnement op "Exporteren van rekeninginformatie" is niet langer nodig wanneer Isabel Connect geactiveerd is.

 

4. Bestanden versturen

Het genereren van bestanden gebeurt via de klassieke functionaliteiten van de bankkoppeling:

  • Generatie van overschrijvingsbestanden
  • Generatie van domiciliëringsbestanden

 

In beide schermen kan met deze knop de gegenereerde bestanden direct naar Isabel worden verzonden.

Het is altijd mogelijk om de gebruikelijke knop voor het genereren van bestanden te gebruiken. In beide gevallen worden de bestanden in de map geplaatst die werd bepaald bij de configuratie van de bankrekening.

Als het verzenden van bestanden werd onderbroken, kan het op elk moment worden hervat via het menu "Isabel Connect/ Bestanden Verzenden". Mercator scant dan alle mappen van alle bankrekeningen om een lijst te maken van alle bestanden die klaar zijn om te downloaden en ze te uploaden naar de Isabel-server.

Het ondertekenen van de bestanden gebeurt altijd in de interface van de Isabel-applicatie. Deze is eenvoudig toegankelijk via het menu "Isabel Connect / Isabel Portaal".

 In tegenstelling tot Isabel Go wordt een via Isabel Connect geüpload bestand na ondertekening niet meer automatisch verzonden. U moet op de knop "Verzenden" klikken. (tenzij u over de optie MultiSign beschikt)

 

5. Bestanden ontvangen

Mercator kan automatisch rapportbestanden in CODA- of MT964-formaat ontvangen. Een selectie is mogelijk op basis van een datumbereik en op basis van de status "Reeds gedownload / Niet gedownload / Alle". De lijst met beschikbare bestanden die aan deze criteria voldoen, wordt vervolgens weergegeven en de gebruiker kan de bestanden selecteren die hij daadwerkelijk wil importeren. Het selectievakje "Bestanden na download verwijderen" stelt Mercator in staat om correct gedownloade bestanden te verwijderen.

Na ontvangst van de bestanden schakelt Mercator automatisch over naar de functionaliteit "Gecodeerde Berichtgevingen". Deze laatste kan altijd onafhankelijk van Isabel Connect worden opgeroepen.

 

6. Real-time saldo en intraday-transacties

Om de onderstaande mogelijkheden te kunnen gebruiken, moet de functionaliteit "Opdrachtgevende rekeningen" minstens één keer worden doorlopen. Deze toont de beschikbare rekeningen in de Isabel-configuratie en voegt automatisch de kolom G_ISABELCONNECT toe aan de tabel van algemene rekeningen. Deze kolom bevat de Isabel Connect-ID die overeenkomt met een financiële grootboekrekening. Deze koppeling wordt verkregen door "Tools / Setup / Bankrekeningen" en het grootboekplan te doorlopen.

Als een bankrekening wordt toegevoegd of als het grootboekplan een nieuwe financiële grootboekrekening ontvangt, moet deze functionaliteit opnieuw worden uitgevoerd om de koppeling bij te werken.

attention Na de eerste initiële registratie bij Isabel Connect is deze informatie niet onmiddellijk beschikbaar. Het kan nodig zijn enkele minuten te wachten.

In het scherm van de grootboekrekeningen kan een nieuw tabblad worden toegevoegd met de naam "Intraday" (of een andere gewenste naam) dat de volgende objecten bevat:

  • BalanceButton : de door de bank verstrekte saldi voor de bankrekening die aan deze grootboekrekening is gekoppeld
  • IntradayTransactions : de door de bank verstrekte intraday-transacties voor de bankrekening die aan deze grootboekrekening is gekoppeld