U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Link met Commercieel Beheer: beheer van de btw-codes in de verkoop- en aankooplijnen (legacy)

0000000950     -      03-10-2015
Verouderd

Mercator laat een volledige link toe met de btw-codes van de boekhouding. Voor deze optie zijn de volgende velden vereist:

  • COD_TVA C(10) in LIGNES_V.DBF: indien men deze optie wil activeren voor de verkopen
  • COD_TVA C(10) in LIGNES_A.DBF: indien men deze optie wil activeren voor de aankopen


Wijzig het invoerrooster voor de gewenste sequenties: klik op de knop om het invoerrooster aan te passen, verwijder het vinkje bij SYST en voer het volgende in:
naam: COD_TVA
bron: LIGNES_V_TMP.COD_TVA
order: 99
breedte: 80
opschrift F: Code TVA
opschrift N: btw-code
Een identieke procedure kan worden gevolgd voor de aankopen (LIGNES_A).

Nadat deze parameters zijn ingesteld, verschijnt er in het invoerrooster voor de documenten een combobox. Hierin kunt u een btw-code uit de Mercator-boekhouding selecteren. De lijst met de beschikbare codes houdt rekening met het stelsel en de datum van het document. Indien er geen btw-code is ingevoerd, wordt voor deze lijn het standaardalgoritme gebruikt. Hierdoor hoeft u enkel btw-codes in te voeren voor de lijnen waarvoor Mercator geen automatische toewijzing kan doen.

Let op: de wijziging van het hierboven vermelde invoerrooster is niet noodzakelijk verplicht. Het veld COD_TVA in LIGNES_V/A_TMP kan ook gewoon worden ingevuld via de module gelinkt aan de sequentie. In dat geval zal de module echter wel moeten controleren of het btw-tarief dat bij de code hoort en het in het document gebruikte tarief op elkaar zijn afgestemd.De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.