U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Luxemburgse jaarlijkse btw-aangifte

0000002119     -      17-01-2024

De jaarlijkse Luxemburgse btw-aangifte (vereenvoudigd of niet) kan worden voorbereid in Mercator. Dat gebeurt via het menu "Boekhouding / BTW / Jaarlijkse btw-aangifte".

Wanneer deze functie wordt opgeroepen, vraagt Mercator om een BTW-aangifte bestand te selecteren Dit bestand zal zowel de parameters bevatten voor de berekening van deze aangifte, alsook de aldus berekende waarden.

Deze bestanden hebben de volgende extensie: DTALUX en kunnen makkelijk verplaatst worden van de ene naar de andere map. Ze kunnen ook gemakkelijk worden gekopieerd. Hierdoor kan eenzelfde Mercator-map diverse DTALUX-bestanden gebruiken.

 

In de Aruba-versie omvat het rooster in het scherm van deze aangifte alle vakken die noodzakelijk zijn voor de jaarlijkse btw-aangifte (bv.: 1 = verkopen van producten vervaardigd in de onderneming …).

De tweede kolom van dit rooster zal de waarden bevatten die berekend zullen worden. Deze berekening kan beantwoorden aan 4 verschillende modi, vermeld op de verschillende tabbladen rechts:

 1. Vakken & Rekeningen:
  dtalu_cc_nl

  Op dit tabblad kan het volgende worden bepaald:
  • een reeks btw-vakken
  • en/of een reeks btw-stelsels
   attention Het btw-stelsel is niet het stelsel van het document, maar het stelsel dat overeenstemt met de gebruikte bijbehorende btw-code (want op éénzelfde document kunnen meerdere stelsels voorkomen).
  • en/of een reeks algemene rekeningen
  • en/of een reeks categorieën van algemene rekeningen
  waarmee rekening zal worden gehouden bij de berekening van de waarde voor deze zone. Dit selectiescherm wordt 9 maal herhaald. Zo kan de gebruiker dus 9 verschillende selecties definiëren die zullen worden toegevoegd aan of afgetrokken van het totaal, in functie van de waarde van de knop aan het eind van de selectie).

   

 2. Waarde: op dit tabblad kunt u een vaste waarde bepalen die in de zone overgenomen zal worden (bijvoorbeeld: telefoonnummer …).

   

 3. Berekening: op dit tabblad kunt u een berekeningsformule vastleggen voor de waarde van de zone. Deze formule moet de C#-structuur respecteren en eender welke globale variabele van Mercator gebruiken.
  Onderaan op het scherm vindt u de knop "Structuur controleren" waarmee de ingevoerde C#-code kan worden gecontroleerd.

   

 4. Zoekopdracht: op dit tabblad kunt u een vrije SQL-zoekopdracht invoeren waarmee de waarde van de zone kan worden aangevuld. De eerste waarde in het eerste veld van het resultaat van deze zoekopdracht wordt in aanmerking genomen. De SQL-parameters @periode_1 en @periode_2 die respectievelijk de startperiode en de eindperiode bevatten, zijn beschikbaar. Hun waarde komt overeen met de kolom NUM van de tabel PERIODES.

   

Zodra deze verschillende parameters zijn ingesteld, hoeft u enkel nog te klikken op de knop "Genereren" om de berekening van de waarden voor de verschillende zones te starten.
attention bij de berekening wordt slechts rekening gehouden met één tabblad per zone; daarbij doorloopt Mercator de tabbladen van links naar rechts. Zodra een veld van een tabblad niet leeg is, wordt met dit tabblad rekening gehouden; de volgende tabbladen worden genegeerd.

Zodra Mercator een fout detecteert (fout in de berekeningsformule, in de SQL-opdracht …), wordt het berekeningsproces stopgezet op de lijn waarvoor de foutmelding werd gegenereerd. De fout moet worden gecorrigeerd, waarna u opnieuw op de knop "Genereren" klikt.

dtalu_bouton_nl

Na aanmaak van het bestand moet het opgeslagen worden via de knop "Opslaan".

Wanneer u uw aangifte wilt bewerken, hoeft u enkel te klikken op de knop "Aangifte".

Opmerkingen

 • Alle vakken worden nu standaard ingevuld. De knop "Toevoegen/schrappen" is dan ook verwijderd.
 • In de derde kolom kan de gebruiker vrije informatie invoeren.
 • De totalen worden onmiddellijk beheerd in het afdrukrapport.
 • Via de knop "Algemene onkosten", kan de gebruiker gegevens ingeven in een tabel " Bijlage algemene onkosten" (Pagina 12 van de jaarlijkse BTW-aangifte).
 • Om de jaarlijkse aangifte te berekenen, moet er een samenvattende periodieke btw-aangifte worden berekend voor diezelfde periode. Mercator stelt automatisch voor om deze samenvattende periodieke btw-aangifte te genereren als ze nog niet bestaat.
  attention Indien sinds de aanmaak van het bestand gegevens in de boekhouding zijn gewijzigd, moet deze samenvattende periodieke aangifte opnieuw worden gegenereerd via het menu "Boekhouding / BTW / Btw-aangifte" (de hier beschreven procedure steunt o.a. op de content van de tabel TVAHIST).
 • Deze functionaliteit kan worden aangevuld met het beheer van de btw in de DT, die de mogelijkheid bieden om de nodige correcties aan te brengen voor de jaarlijkse aangifte. Indien u wilt dat deze correcties geen impact hebben op de periodieke aangiften, volstaat het de eventuele DT met btw in te voeren in de afsluitende periode van het boekjaar.

In het zip-bestand vindt u een voorbeeld van de parameterinstelling:

 • DTVA2012.dtalux voor de jaarlijkse aangifte 2012 (dépôt eTVA)
 • DTVA2013.dtalux voor de jaarlijkse aangiften 2013 en 2014 (dépôt eTVA)
 • DTVA2015.dtalux voor de jaarlijkse aangiften 2015; 2016, 2017 en 2018 (dépôt eCDF)
 • DTVA2015_S.dtalux voor de vereenvoudigde jaarlijkse aangiften 2015, 2016 en 2017 (dépôt eCDF).
 • DTVA2018_S.dtalux voor de vereenvoudigde jaarlijkse aangiften 2018 (dépôt eCDF).
 • DTVA2019.dtalux voor de jaarlijkse aangiften 2019 (dépôt eCDF)
 • DTVA2019_S.dtalux voor de vereenvoudigde jaarlijkse aangiften 2019 (dépôt eCDF).
 • DTVA2020.dtalux voor de jaarlijkse aangiften 2020 (dépôt eCDF)
 • DTVA2020_S.dtalux voor de vereenvoudigde jaarlijkse aangiften 2020 (dépôt eCDF).
 • DTVA2023.dtalux voor de jaarlijkse aangiften 2023 (dépôt eCDF)
 • DTVA2023_S.dtalux voor de vereenvoudigde jaarlijkse aangiften 2023 (dépôt eCDF).
 • DTVA2024.dtalux voor de jaarlijkse aangiften 2024 (dépôt eCDF)
 • DTVA2024_S.dtalux voor de vereenvoudigde jaarlijkse aangiften 2024 (dépôt eCDF).

 Te laden : 0000002119.zip (207 Kb - 19-01-2024)