U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Migratie naar PCN 2020 in Luxemburg

0000002949     -      06-01-2020

Mercator 10.6 en later bevat een migratietool om zo eenvoudig mogelijk van het genormaliseerd boekhoudplan 2009 naar de versie 2020 te migreren. De conversie tabel uitgewerkt door de CNC (PCN_2009_PCN2020-20190909_Diffusion_v1.xlsx – tabblad PCN_All) wordt geïntegreerd. Het probleem met dit blad is opgemaakt met de wijzigingen aan de uiteindelijke eCDF codes. Ze beantwoordt dus maar gedeeltelijk op de vraag “Wat doen we met een rekening van het PCN 2009?”. Een enorm voorbereidend werk van deze conversie tabel was dus nodig.

De migratie van PCN2009 naar PCN2020 gebeurt in Mercator in 2 tijden. Ze berust op de hypotheses die als object wijzigingen aan het kleinste aantal rekeningen bij te brengen:

 • Een groot aantal rekeningen in de boekhoudplannen bestaan omdat ze in het oorspronkelijk dossier waren, maar nooit werden gebruikt. In die rekeningen, diegene die moeten worden verwijderd, verplaatst of gesplitst zullen eenvoudig worden verwijderd van het boekhoudplan.
 • Daarenboven zullen de rekeningen die sinds het volgende aan het eCDF over te dragen boekjaar (2020 – of een andere boekjaar naar keuze) maar in vorige boekjaren werden gebruikt, worden gedesactiveerd (rustend + omschrijving beginnen met ~).
 • Voor alle andere rekeningen volstaat het om een wijziging te doen. In de meeste gevallen, zal Mercator in staat zijn om zelf een voorstel van nieuwe rekening te genereren, door gebruik te maken van een nieuwe reeks van rekeningen en door de laatste cijfers van de oude rekening toe te voegen. Spijtig genoeg kan dit werk voor sommige rekeningen niet worden geautomatiseerd. De gebruiker zal dan de nieuwe rekening manueel moeten aanmaken. Dit is het geval voor, bij voorbeeld, de rekeningen die moeten worden gesplitst.

De 2 tijden van de migratie zijn :

 1. Een Excel bestand voor de migratie genereren: deze is door de gebruiker wijzigbaar
 2. Dit Excel bestand vervolledigd/gewijzigd om de migratie as-such uit te voeren, importeren.

Dit Excel-bestand bevat 3 tabbladen :

 • Rekeningen om te verwijderen
 • Rekeningen om te deactiveren
 • Rekeningen om te herklasseren

De gebruiker kan rekeningen van het ene naar een ander tabblad verplaatsen. Dit laat toe om bij voorbeeld bepaalde rekeningen die men niet wenst te verwijderen, te behouden.

Bij de wijziging van het Excel-bestand dient men rekening te houden met de volgende voorzorgen:

 • De tabbladen mogen niet worden verwijderd of hernoemd
 • Een rekening mag maar in 1 tabblad verschijnen
 • In het derde tabblad, mag er in de kolom EI_REPL (rekening ter vervanging) mag er geen lege waarde staan
 • Deze kolom mag enkel uit PCN 2020 geldige rekeningen bevatten. Er dient dus opgelet te worden dat sommige rekeningen rubrieken zijn geworden, en dus geen ingaven meer mogen toestaan.
 • Alle vermelde rekeningen dienen de in de nummering van de rekeningen in Mercator, bepaalde lengte te hebben.

Denk eraan dat het neerleggen van eCDF van het boekjaar 2019 nog volgens het boekhoudplan 2009 moet gebeuren. De wijzigingen van het boekhoudplan moeten na deze neerlegging gebeuren. De eerste stap kan nu al worden voorbereid.

Aangezien er geen enkele 1 – 1 relatie tussen de oude rekeningen en de rekeningen van PCN 2020 bestaat, is het onmogelijk om een zelfde boekhouding  met de 2 boekhoudplannen te behouden. Opdat het dossier vóór de wijziging zou bewaard blijven, is het aangeraden om de functie Dossier in een fiduciaire configuratie dupliceren te gebruiken.  

In dit stadium van ontwikkeling kan enkel de eerste stap van de migratie (Excel-bestand genereren) worden getest.