U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Opmaak van de intracommunautaire overzichtsstaat conform de Luxemburgse wetgeving

0000001300     -      29-04-2016

In Mercator kan de intracommunautaire overzichtsstaat conform de Luxemburgse wetgeving worden afgedrukt. Dit gebeurt via het menu "Boekhouding / Btw" (of Beheer / Btw).

Het formulier wordt als volgt ingevuld:

  • in kader 1 komen alle intracommunautaire verrichtingen die niets te maken hebben met vak 16 van de btw-aangifte;
  • in kader 2 (driehoekstransacties) komen enkel de intracommunautaire verrichtingen die betrekking hebben op vak 16 van de btw-aangifte;
  • kader 3 wordt afgedrukt, maar niet beheerd via Mercator (correctie -> manueel uit te voeren).

U moet dus eventueel een nieuwe btw-code toevoegen aan de lijst met btw-codes in Mercator, waardoor vak 16 wijzigt, om driehoekstransacties te kunnen opstellen. Het aanvinkvakje Omzet moet aangevinkt zijn.

Opgelet: de vermelde bedragen in deze lijst betreffen enkel de leveringen van goederen. Dus enkel btw-codes voor verkoop waarvoor het substelsel ofwel niet ingevuld is, ofwel op "Goederen" staat, komen in aanmerking.

Voor het coderen correcties, zie ook Beheer lijnen van correctie in de intracom lijst.