U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Opmaak van de jaarrekeningen voor verenigingen en vzw's

0000001810     -      03-10-2015

In Mercator kunnen de jaarrekeningen worden opgesteld voor verenigingen en vzw's conform de Belgische wetgeving. Om deze functionaliteit te activeren, volstaat het de optie "Schema NBB" in "Tools / Opties / Boekhouding" in te stellen op ASSOC.

Deze optie beïnvloedt de volgende punten uit het menu "Jaarrekeningen":

 • interne jaarrekeningen: opname van post 73 "schenkingen en legaten" en schrapping van onbestaande posten volgens het "vennootschappen"-schema,
 • NBB-jaarrekeningen: balans overeenkomstig het verkort NBB-schema voor verenigingen en vzw's,
 • exploitatieoverzicht: opname van post 73 "schenkingen en legaten".

Wij vestigen de aandacht op de werking van post 22 uit het schema "Verenigingen en vzw's". Deze post omvat een onderverdeling voor de vierde positie van het rekeningnummer, die enkel als waarde 1 of 2 kan hebben. Alle andere rekeningen die starten met 22 zullen als onbestaand worden beschouwd in het NBB-schema en zullen een correcte opmaak van de balans verhinderen. Hieronder vindt u de rekeningenlijst die in dit schema is toegelaten voor post 22:

 • 22. Terreinen en gebouwen
  • 220 Terreinen
   • 2201 Terreinen in volle eigendom van de vereniging ---> code 22/91
   • 2202 Overige terreinen ---> code 22/92
  • 221 Gebouwen
   • 2211 Gebouwen in volle eigendom van de vereniging ---> code 22/91
   • 2212 Overige gebouwen ---> code 22/92
  • 222 Bebouwde terreinen
   • 2221 Bebouwde terreinen in volle eigendom van de vereniging ---> code 22/91
   • 2222 Overige bebouwde terreinen ---> code 22/92
  • 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen
   • 2231 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen in volle eigendom van de vereniging ---> code 22/91
   • 2232 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen ---> code 22/92