U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Overdracht met gestructureerde Europese communicatie

0000002817     -      30-04-2018

Mercator 10.2 of hoger maakt het mogelijk om Europese gestructureerde mededelingen te gebruiken bij bankoverschrijvingen. (Europese norm VCS= norme ISO11649). Ter herinnering, dit type communicatie gaat als volgt:  RF nn cc..cccc, waarbij de indeling als volgt is:

  • RF = Verplichte identificatie
  • nn = 2 cijfers waaruit de controlesom bestaat
  • cc..cccc = referentie die geselecteerd is voor de crediteur (maximum 21 cijfers en/of letters)lettres)

Voorbeeld van een geldig Europese OGM: RF18539007547034

Om deze functionaliteit te installeren, moet men de kolom VCSEUR char(25) toevoegen in de tabellen PIEDS_C en LIGNES_C.

alter table PIEDS_C add VCSEUR char(25) not null default ''
alter table LIGNES_C add VCSEUR char(25) not null default ''

Vervolgens volstaat het om een TextBox toe te voegen die verwijst naar VCSEUR, op een aankoop-ingavescherm in de boekhouding. Het wordt aanbevolen om een controle uit te voeren op de structuur van de database (vanuit de geavanceerde tools) om de constraints op deze kolommen te installeren.

De installatie van deze nieuwe OGM schakelt de gewone OGM in het Belgische formaat niet uit. (+++ (+++999/9999/99999+++). Aan de andere kant zal elke overdracht maximaal één gestructureerde mededeling bevatten, hetzij in het Belgisch formaat, hetzij in het Europese formaat.

 In de Belgische legislatuur vereist dit het gebruik van het formaat van bankbestand pain.001.001.03 (voir option PAY_XML_BE).


Koppeling met het commercieel beheer

Net zoals voor de Belgische OGM kan Mercator een gestructureerde Europese mededeling genereren bij het bewaren van facturen in het commercieel beheer. Hiervoor moet de kolom VCSEUR char(25) toegevoegd worden in de tabel PIEDS_V. De waarde die door Mercator gegenereerd wordt heeft dit formaat:

  • RF = verplichte identifier
  • nn = 2 cijfers die het controlegetal voorstellen, berekend door Mercator
  • Journaal en documentnummer

Bijvoorbeeld:  RF71VEN20180007

Bij het centraliseren naar de boekhouding wordt deze informatie verzonden naar de boeking.