U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verworpen uitgaven (VU) beheer volgens de Belgische wetgeving

0000002328     -      11-08-2020

U vindt op deze pagina de instructies voor het configureren van het beheer van niet-toegestane uitgaven (VU) in uw Mercator-bestand.

attention Vanaf het belastingjaar 2021 (belastbaar tijdperk dat niet eerder begint dan 1 januari 2020) veranderen de rekenregels voor voertuigen.
Hiervoor verdwijnen de begrippen categorieën en subcategorieën. 

Voor installatie verwijzen wij u naar de Verworpen uitgaven (VU) - installatiepagina

Gebruik via algemene rekeningen

Als u VU-beheer in algemene rekeningen hebt geïnstalleerd, moet u bepaalde velden invullen :

DNA_GEN_nl

Voor VU's die geen betrekking hebben op voertuigen, hoeft u alleen de waarde van de categorie en de subcategorie (eerste frame) te selecteren. Het tarief wordt automatisch bijgewerkt op basis van de gekozen elementen voor de categorie en de subcategorie zodra de keuze is gevalideerd door de vervolgkeuzelijst te verlaten.

Voor VU met betrekking tot een voertuig hoeft u alleen maar het percentage VU in te voeren (tweede vak). De twee extra zones (CO2 / km en brandstofcoëfficiënt) zijn alleen ter informatie beschikbaar.

Gebruik via analytische rekeningen

De procedure voor het definiëren van VU's via analytische rekeningen (evenals de in te vullen velden) is identiek aan die voor de algemene rekeningen hierboven.

DNA_ANA_nl

Het is mogelijk om bepaalde VU's te definiëren op algemene rekeningen en andere op analytische rekeningen. U hoeft alleen maar al uw aandacht te vestigen op het feit dat u geen percentage definieert op een algemene rekening waaraan u een analytische rekening zult koppelen waarop u ook een percentage hebt gedefinieerd.

VU-rapport afdrukken

U kunt het rapport ("2507G Verworpen uitgaven (VU)") afdrukken via de knop "Documenten" van het bestand Algemene Rekeningen.

Bij het afdrukken controleert Mercator of 

 • er categorieën werden gebruikt die moesten worden uitgesplitst. Als dit het geval is, wordt er een kader afgedrukt met de te corrigeren algemene rekeningen.

  DNA_Error1_NL

 • de geldigheid van de categorieën gebruikt in de geselecteerde periode is niet buiten de periode.

  DNA_Error2_NL

 • voor dezelfde documentregel is geen percentage gedefinieerd op het niveau van de algemene rekening en van de analytische code.

  DNA_Error3_NL

 

Vervolgens worden de gegevens in twee frames afgedrukt (VU met categorieën en subcategorieën en VU voor voertuigen).

Categorieën en subcategorieën bijwerken

attention De lijst van verstrekte categorieën en subcategorieën is een basis die door de gebruiker moet worden onderhouden. Het is daarom noodzakelijk om de gegevens vóór gebruik te verifiëren / aan te vullen.
Om deze lijst bij te houden, heeft u het menu "Extra> Opties> Parameters> Verworpen uitgaven (VU).
Via dit menu kunt u de lijst met categorieën / subcategorieën bijhouden, evenals het toe te passen VU percentage.

De bewerkbare kolommen zijn :

 • Cat. : categorie
 • Subcat. : subcategorie
 • Benaming (F) : tekst in het Frans
 • Benaming (N) : tekst in het Nederlands
 • Benaming (D) : tekst in het Duits
 • Tarief : tarief toegepast op het betreffende bedrag dat op de VU-lijst moet worden afgedrukt
 • Basis : basis waarop het tarief wordt toegepast (standaard 100%)
 • Start : startdatum geldigheid
 • Einde : vervaldatum
 • Ventil. : moet worden geventileerd; dus er kan geen bedrag zijn.

Via rechtsklikken in het raster heeft de gebruiker de mogelijkheid : 

 • filter de categorieën die geldig zijn op een datum die hij selecteert
 • verwijder het filter dat op een datum is ingesteld
 • volledige VU-percentagewaarden voor voertuigen voor een reeks datums.
  Voor voertuigen wordt het percentage namelijk op de documentregels opgeslagen. Het is daarom mogelijk om een tarief toe te passen voor documenten die zouden zijn gecodeerd voordat de VU-percentages voor voertuigen waren gedefinieerd.

Ter herinnering: deze wijzigingen moeten strikt worden gecodeerd: ze vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.Te laden : 0000002328.zip (13 Kb - 20-03-2020)