U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verzending van de periodieke aangiftes via Intervat

0000001219     -      28-07-2016

In Mercator 6.15 of later is het mogelijk om de maandelijkse of driemaandelijkse btw-aangifte te verzenden via de Intervat-site van de Administratie. Hiervoor is geen enkele voorafgaande certificeringsprocedure vereist en het gebruik is bijzonder eenvoudig.

Online ondertekenen gaat als volgt:

  • ofwel met behulp van een gewone elektronische identiteitskaart (eID) (http://eid.belgium.be)
  • ofwel met behulp van een certificaat geleverd door Isabel (applicatie IsaSign), Certipost of GlobalSign (zie deze respectieve leveranciers).

Opm.: de eenvoudigste configuratie bestaat erin de elektronische identiteitskaart (eID) te gebruiken. U hoeft enkel een USB-lezer voor chipkaarten aan te kopen (15 €) en de gratis software te installeren die aangeboden wordt door de federale administratie. Verder zijn er geen vereisten (zie http://eid.belgium.be).

De btw-aangifte wordt op de klassieke manier opgesteld. Op het laatste tabblad kunt u via een Intervat-knop een XML-bestand genereren voor de actuele aangifte. Dit bestand wordt opgeslagen in de subdirectory INTERVAT van de Mercator-directory DATA.

Zodra het bestand opgemaakt is, start Mercator automatisch de internetverkenner op de Intervat-portaalsite van de Administratie.

Op deze eerste pagina moet u aangeven welke authentificatiemethode u wilt gebruiken, waarna u de beveiligde ruimte kunt betreden door verschillende stappen te doorlopen (de eerste keer installatie van de ActiveX, aanvaarding van de certificaten, invoer pincode, …).