U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Verzending van domiciliëringsbestanden volgens de SEPA-norm

0000001835     -      19-01-2018
Verouderd

In Mercator kunnen domiciliëringsbestanden volgens de SEPA-norm (formaat XML) worden aangemaakt. Om deze functionaliteit te gebruiken, moet u:

 • u ervan vergewissen dat uw bank de SEPA-norm voor de domiciliëringen al ondersteunt (pain.008.001.01);
 • u ervan vergewissen dat uw software voor de transmissie van bankbestanden de verzending van dit soort gegevens wel degelijk toestaat (dit is het geval voor Isabel 6, niet voor Isabel 5).

Voor deze functionaliteit moeten de volgende velden worden toegevoegd in de tabel CLI en vervolgens ook in het informatiebestand "Klanten":

 • C_MAND_DOM char(35): nummer van domiciliëringsopdracht
 • C_DATE_DOM datetime: datum waarop de opdracht werd gegeven
 • C_RCUR_DOM bit: aanvinkvakje om aan te geven of het al dan niet gaat om een terugkerende domiciliëring.

In het informatiebestand "Klanten" moet u er ook op letten dat het veld C_NUM_BQE de bankrekening van de klant vermeldt in het "IBAN + BIC"-formaat.

In "Tools / Parameters / Bankrekeningen", tabblad "Domiciliëringen", moet u de SEPA-identificatiecode invullen en een SEPA-code kiezen (B2B of CORE). Opgelet: in dit stadium mag u de zone "Identificatie DOM80" met de identificatiecode van het oude systeem niet wissen. Deze informatie zal nog nodig zijn voor de overzetting van opdrachten.

De opmaak van de SEPA-domiciliëringen gebeurt volledig identiek aan de opmaak van de DOM80-domiciliëringen. De transactie wordt uitgevoerd via het menu "Boekhouding / Debiteurenbeheer / Domiciliëringen / Genereren" (zie de Mercatorhandleiding voor meer informatie). Het enige verschil is dat er geen rekening meer wordt gehouden met de parameter voor de afronding van de uitvoeringsdata, aangezien het SEPA-formaat meerdere uitvoeringsdata in één zelfde bestand toelaat.

Merk op dat in het SEPA-formaat:

 • de naam van de klant niet blanco mag zijn;
 • het opdrachtnummer niet blanco mag zijn;
 • de opdrachtdatum gespecificeerd moet zijn;
 • de bankrekening van de klant in het "IBAN + BIC"-formaat moet opgegeven zijn.

Overzetten van een opdracht tussen DOM80 en SEPA

Het hier gedocumenteerde formaat laat toe om opdrachten over te zetten tussen DOM80 (het oude systeem) en SEPA. Mercator vermeldt de gegevens met betrekking tot deze opdrachtoverzetting automatisch als het veld C_NUM_DOM in de klantenfiche een oud domiciliëringsnummer bevat (in het Belgische formaat 999-9999999-99). In dat geval stelt Mercator het veld AmdmntInd in op 'true' en wordt in het bestand een vak AmdmntInfDtls toegevoegd waarin onder andere het oude domiciliëringsnummer van de klant wordt vermeld, alsook de DOM80-identificatie van de persoon die het bestand heeft verstuurd. Als er in het bestand voor diezelfde klant meerdere domiciliëringen voorkomen, zal enkel de eerste de gegevens bevatten over de opdrachtwijziging. Eens het XML-bestand is gegenereerd, wordt de waarde in het veld C_NUM_DOM voor die klant gewist. Zo zal de opdrachtoverzetting niet opnieuw worden uitgevoerd bij een volgende aanmaak van domiciliëringen.

Beschouwingen bij de status FIRST-RCUR

  Sinds 21 november 2016 moet de schuldeiser niet noodzakelijk bij een eerste inning een FIRST opsturen. Anders gezegd mogen zowel de eerste als de volgende inningen met de sequentie RCUR worden aangeboden.
Dit beheer (FIRST-RCUR) is dus geactiveerd vertrekkende van versie 10.1.

Bij het verzenden van een eerste domiciliëring voor een mandaat, dient de eerste status FIRST te zijn. In dat geval mag een bestand geen andere domiciliëringen voor datzelfde mandaat bevatten. Latere domiciliëringen kunnen vervolgens worden opgestuurd, met de status RCUR. Als Mercator vaststelt, tijdens het genereren van de domiciliëringen, dat men probeert één of meerdere bestanden die meerdere domiciliëringen FIRST voor dezelfde klant bevatten aan te maken, dan zal de volgende melding worden getoond: “Sommige klanten hebben de status FIRST en meerdere domiciliëringen. Dit zal door de bank niet worden aanvaard. Mercator zal enkel de eerste domiciliëring van deze klanten aanmaken”. De gebruiker kan dan:

 • Doorgaan: Mercator zal de domiciliëringen verschillend van de eerste uitvinken en de procedure verder zetten.
 • Verbeteren: Mercator zal de domiciliëringen verschillend van de eerste uitvinken maar geeft de gebruiker de kans om na te gaan welke aanpassingen dienen te gebeuren.
 • Annuleren: Mercator onderbreekt de procedure.

Anderzijds kan Mercator het omzetten van de status FIRST naar de status RCUR automatisch uitvoeren. Hiervoor moet de optie “Boekhouding/Domiciliëringen: automatisch weerkeren” (id=AUTO_RECUR). Maar voor sommige banken kan dit niet voldoende zijn. Inderdaad, sommige verplichten om een aantal dagen te rekenen vanaf de datum van uitvoering van de eerste domiciliëring. Om dit automatisch te laten gebeuren:

 • in de optie “Boekhouding/Domiciliëringen: + dagen FIRST->RCUR" (id=NJ_DOMRCUR)
 • het datum veld C_DATERCUR in de tabel CLI toevoegen. Dit veld bevat de datum tot wanneer er geen domiciliëringen voor deze klant mogen worden gegenereerd. (Domiciliëringen opnieuw te genereren als de systeemdatum groter of gelijk is aan deze datum). Dit veld zal automatisch worden aangepast door de uitvoeringsdatum van de domiciliëring FIRST + het aantal dagen dat hierboven is aangeduid.

Opmerkingen

 • Het is niet toegelaten om in een zelfde Mercatorversie tegelijkertijd DOM80-domiciliëringen en SEPA-domiciliëringen te hebben. Als er dus meerdere banken worden gebruikt, moet de overgang naar SEPA voor al die banken tegelijkertijd worden uitgevoerd.
 • In een zelfde XML-bestand kunnen niet tegelijkertijd B2B- en CORE-codes voorkomen.
 • Het veld C_NUM_DOM moet altijd voorkomen, ook als men geen DOM80-domiciliëringen meer gebruikt. Daartoe hoeft u het enkel blanco te maken in alle fiches en het te maskeren.


De pagina die u wenst te bekijken heeft betrekking op een versie van Mercator die commercieel niet meer beschikbaar is en niet meer wordt ondersteund.

Mercator is een applicatie .net en maakt gebruik van een database SQL Server. De gegevens op deze pagina stemmen niet overeen met deze eigenschappen.