U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Wijziging van boekhoudplan in een dossier

0000001821     -      06-01-2020

In Mercator kan de nummering van de algemene rekeningen die het boekhoudplan van een dossier vormen, makkelijk worden veranderd. Daartoe hoeft men enkel de beschikbare functie in het menu "Algemene rekeningen / Boekhoudplan veranderen" te gebruiken. Om deze functie beschikbaar te maken, moet men:

  • in de tabel GEN het veld G_ID_NEW char(10) toevoegen;
  • in het informatiebestand van de algemene rekeningen een TextBox gebonden aan dit veld toevoegen
  • dit veld voor alle fiches aanvullen met de vermelding van de nieuwe nummering van de rekening;
  • de gebruikerstoegang deblokkeren via het gebruikersprofiel, tabblad "Blokkeren",sub-tabblad "Boekh." (om veiligheidsredenen is deze functie altijd standaard geblokkeerd).

Het omvormingsproces verloopt via een exclusieve toegang tot de databank. Met andere woorden: alle gebruikers moeten dit dossier sluiten om de omvorming mogelijk te maken. Er wordt een volledige omvorming uitgevoerd van alle verwijzingen naar de rekeningen, in alle tabellen (zelfs de tabel van het commercieel beheer), de parameters, de standaardwaarden ... Deze wijziging geldt ook voor alle boekjaren, al dan niet afgesloten.

Als meerdere oude rekeningen worden hernummerd en één enkel nummer krijgen, vraagt Mercator om de fiche te selecteren die moet worden bewaard. Er verschijnt dan een boomstructuur waarin per nieuw nummer alle oude nummers worden vermeld die gelinkt zijn aan die nieuwe nummers.

Om het dossier te bewaren vooraleer het gewijzigd wordt, kan het interessant zijn om deze functie te gebruiken in combinatie met de mogelijkheid om een dossier te kopiëren.

Aan het eind van de procedure stelt Mercator voor om het veld G_ID_NEW automatisch te schrappen. Op die manier voorkomt men dat de procedure per vergissing een tweede maal zou worden uitgevoerd.

Na de succesvolle omvorming stelt Mercator voor om het programma te herstarten.

Indien u de algemene rekening overgenomen heeft in een van de sleutels (om makkelijk te filteren) in het informatiebestand van de algemene rekeningen, dan zal ook deze worden gewijzigd.

Het is niet nodig het veld G_ID_NEW in alle fiches in te vullen, maar uitsluitend in deze die gewijzigd moeten worden. Bij het starten van de wijzigingsprocedure zal Mercator dan voorstellen om automatisch G_ID_NEW te vervangen door de waarde G_ID.