U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Actie Bestek

0000001099     -      10-04-2019

Om deze actie te installeren :

  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken
  • Het ZIP-bestand hierbij gevoegd uitpakken
    attention_aruba Het zipbestand bevat twee bestanden in "Mercator Action"-formaat :
    1. een bestand MACTX gebruikt voor de versie Aruba
    2. een bestand MACT gebruikt voor de versies Legacy
  • Meer informatie om een snelle installatie

Het bestand bevat de parameters voor de volgende actie : een bestek verzenden of een opportuniteit vastleggen voor een derde die niet noodzakelijk een klant is.

Dit actiemodel illustreert de mogelijkheid om in Mercator CRM elk document uit Commercieel Beheer te integreren in een actie. Op het eerste tabblad van het submenu Actiemodellen kan het dropdownmenu "Document" ingesteld worden op "Bestek".

Het standaardformulier van deze actie vermeldt enkel de gegevens van de ontvanger van het bestek. Deze gegevens worden automatisch ingevuld vanuit het basisinformatiebestand. Verder kan via een "HTML-editor"-object algemene commentaar worden ingevoerd.

Bij het creëren van deze actie zal een tabblad "Document" verschijnen dat een document uit de sequentie "Bestek" van Commercieel Beheer vermeldt. Dit document is 100 % identiek aan een bestek dat geïnitialiseerd werd op basis van de actuele functionaliteiten van Commercieel Beheer. Alle op dit sequentieniveau gedefinieerde parameters zijn dan ook van toepassing.

Bij het valideren van de actie wordt ook automatisch het bestek gevalideerd. Vandaar dat het bestek ook voorafgaand wordt afgedrukt volgens de in de sequentie gedefinieerde afdrukparameters. Nadien kan eventueel ook het aan de actie gelinkte model als dusdanig worden afgedrukt.

Als de actie geïnitialiseerd wordt op basis van een klantenfiche, is deze klant ook standaard de klant van het bestek (dit geldt ook voor de leveranciers). Is dat niet het geval, dan wordt de klant gekozen die eventueel gedefinieerd werd op het niveau van de sequentie.

Dit systeem maakt het mogelijk om een bestek op te stellen voor een geadresseerde die niet noodzakelijk een klant moet zijn (bijvoorbeeld: prospect, contactpersoon, 4e informatiebestand, …). Het afdrukmodel gelinkt aan de sequentie moet enkel de gegevens vermelden van deze geadresseerde die niet voorkomt in CLI_V, maar wel in ACTION_TMP (zie bijgevoegde zip).

Uiteraard moet elk bestek in Commercieel Beheer gelinkt zijn aan een klant. Is de bestekactie gericht aan een geadresseerde die geen klant is, dan kan men de standaardklant gewoon vastleggen op het niveau van de sequentie. Deze standaardklant kan dan aangepaste parameters krijgen: tarief, bestek, …

Indien de PDF-optie beschikbaar is in Mercator en de PDF-duplicaatfunctie geactiveerd is voor de sequentie, zal er ook een PDF-kopie geplaatst worden op het tabblad "Bestanden" van de actie.Te laden : 0000001099.zip (27 Kb - 03-04-2020)