U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Actiecontract met e-handtekening (Ok!Sign)

0000003140     -      14-06-2023

Met deze actie kan een PDF-bestand worden verzonden voor externe ondertekening via de OkSign-service.

action_oksign_NL

Het actiesjabloon bevat een FileView en een SqlFileView. In een van de twee moet een PDF-bestand worden geplaatst dat goed is voorbereid voor ondertekening. (Het moet bijvoorbeeld de in het formulier gedefinieerde FieldMarks bevatten). Als er meerdere PDF's bestaan, moet de gebruiker er een kiezen uit een lijst.

De customizer code moet worden aangepast door de x-oksign-authorization verkregen van het Ok!Sign portaal in actionEngine.TagString te plaatsen. Hierdoor kan deze parameter eenmalig worden ingesteld en op verschillende plaatsen in de actie worden gebruikt.

Wanneer de actie aanvankelijk wordt opgeslagen,

  • De Mercator API wordt gebruikt om te communiceren met de Ok!Sign servers en het te ondertekenen bestand en het handtekeningformulier door te sturen.
  • indien succesvol, wordt een e-mail gestuurd naar de externe ondertekenaar met een link om het document online te ondertekenen.

De actie is ingesteld om de automatische medeondertekening te gebruiken. De PDF hoeft dus niet handmatig te worden ondertekend door een vertegenwoordiger van het bedrijf dat het contract uitgeeft.

De knop "Handtekeningstatus" geeft aan of

  • het document wacht op ondertekening,
  • is gedeeltelijk ondertekend,
  • werd door alle partijen ondertekend.

Wanneer deze 3e status is bereikt, is het mogelijk het ondertekende document te downloaden via de knop "Ondertekend document ophalen". Het gedownloade bestand wordt direct in de SqlFileView of FileView van de actie geplaatst met de naam signed.pdf. Het systeem stelt dan voor het bestand te verwijderen uit het Ok!Sign portaal. Dit wordt aanbevolen om het ruimtegebruik op het portaal te beperken. (Opmerking: bestanden worden nooit automatisch verwijderd, behalve via dit proces).

Om deze actie te installeren pakt u het onderstaande bestand uit en volgt u deze instructies voor een snelle installatie.

Deze zip bevat een test-PDF die compatibel is met de actie, d.w.z. met de tekens Signature_1 en Signature_2.

De hier gegeven instelling vereist deze twee extra kolommen in de tabel ACTIONS :

alter table ACTIONS add NUM_GSM char(20) not null default ''
alter table ACTIONS add FONCTION char(20) not null default ''

 


Voor de ondertekenaar wordt de te ondertekenen PDF als volgt gepresenteerd:

 

Trefwoorden : OkSign

Te laden : 0000003140.zip (108 Kb - 20-03-2023)