U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Acties, contactpersonen en derden van een document overzetten naar een fiche van een ander informatiebestand vanuit een prospectfiche

0000001179     -      29-11-2023

Het is mogelijk om vanuit de fiche van een prospect eender welke fiche in een ander informatiebestand te creëren. Dit gebeurt via het menu "Prospect / 1 fiche creëren". Naast de overdracht van de gegevens uit het informatiebestand kan Mercator ook:

 • de acties van de prospect overzetten naar het aldus gecreëerde nieuwe informatiebestand;
   
 • de contactpersonen van de prospect overzetten naar het aldus gecreëerde nieuwe informatiebestand;
   
 • eventuele documenten uit Commercieel Beheer (bv. opportuniteiten, bestekken) die deel uitmaken van acties voor deze prospect linken met dit nieuwe informatiebestand (enkel beschikbaar indien er vanuit de prospect een klanten- of leveranciersfiche werd gecreëerd).
   
 • eventuele projecten van deze prospect linken
   
 • de bestanden van deze prospect overtzetten

De 3de functionaliteit laat toe om documenten uit Commercieel Beheer die werden ingevoerd voor de prospecten transparant op te nemen in het proces van het commercieel beheer (bestek -> factuur).

De selectie van deze overdrachtmogelijkheden gebeurt bij het valideren van het nieuwe informatiebestand dat werd gecreëerd vanuit de prospect. Op dat ogenblik krijgt de gebruiker dit dialoogvenster te zien.
 

transfer_prospect