U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Controleren van wijzigingen in acties uit de CRM

0000003114     -      28-10-2022

Mercator 10.10 bevat een auditfunctionaliteit om de wijzigingen op te volgen die door gebruikers zijn aangebracht in acties uit de CRM. Dit mechanisme maakt om volgende handelingen op te volgen:

  • toevoegingen
  • wijzigingen
  • verwijderingen

Wanneer de functie is geïnstalleerd en correct is geconfigureerd en de gebruiker het recht heeft om te controleren (zie gebruikersprofiel, vinkje "Audit" onderaan), biedt het contextmenu van de meeste TextBox-en ComboBox-vakjes dit extra element:

menu_audit_nl

Het opent deze pop-up met de aangebrachte wijzigingen:

audit_popup_n

De "Potlood"-knop wordt gebruikt om de waarde ernaast opnieuw toe te passen. (Deze knop is niet toegankelijk voor comboboxen en bepaalde vakjes met specifieke validatie).

Voor Rechten-objecten is de pop-up enigszins anders. Het bevat alleen de regels met de datum en tijd van de verschillende wijzigingen. De knop data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAASCAYAAAA6yNxSAAAApElEQVRIie3UQQrDIBCF4b/QjaLJhQU33sCDRjMYl3ZRKM2mkDSNtNSVIwx+PIa5eO8bHc8VwDnX5fMQwh3QWr8Q/oDdAKXUqq61ngfQWrMsy6rem+LuBJ57SilorSml9AG8evsIQEQwxiAiAFhrEZFzAMMwADDPM9bax/2UGRjHEYCcM601cs5s6X8bAJBSOnRvbAJM03T40vreTfhbgBhjN8ANP5N4bXUolrMAAAAASUVORK5CYII= wordt gebruikt om de vergelijking van een wijziging weer te geven:


De functionaliteit kan bij het aanmaken van de Acties Modellen geïnstalleerd worden. De audit wordt daarom per actie model geactiveerd en geconfigureerd. Dit doe je via deze knop:

audit_actions_n

In het scherm dat door deze knop wordt geopend kan u de kolommen van tabel ACTIONS kiezen die u wilt controleren.

Opmerkingen hierover:

  • Via het contextmenu kan u snel alle kolommen aan- of uitvinken.
  • Sommige kolommen zijn bewust weggelaten, afhankelijk van hun type veld of de aard van hun inhoud. Ze worden als niet-auditeerbaar beschouwd.
  • Het wordt aanbevolen om alleen de vakjes aan te vinken die u echt wilt controleren en niet alle kolommen. Dit kan de prestaties van Mercator beïnvloeden.

Nadat de selectie is gemaakt, klikt u op de knop "Auditing inschakelen" in het eerste tabblad.

Deze procedure kan zo vaak als gewenst worden herhaald, bijvoorbeeld als u de lijst met te controleren kolommen wilt wijzigen of rekening wilt houden met kolommen die sinds activering werden toegevoegd.

De knop "Auditing uitschakelen" kan ook weer gebruikt worden om de functie uit te schakelen.

Na activering, deactivering of wijziging in dit scherm is het nog steeds nodig om de wijzingen te bewaren in het venster "Acties Modellen".

Auditgegevens worden standaard 60 dagen bewaard. Deze parameter kan worden gewijzigd via de optie "Informatiebestanden / Audit: aantal dagen te bewaren" (NJ_AUDIT).

Opmerking: in de ACTTEMPL tabel worden deze gegevens bewaard in XML-indeling in het veld AUDIT varchar(max). Dit kleine script wordt gebruikt om de configuratie van de audit van een model te kopiëren naar een ander model:

declare @audit varchar(max)
select @audit=audit from ACTTEMPL where ...
update ACTTEMPL set audit=@audit where ...

Technisch gezien worden de audit gegevens bewaard in de AUDITING tabel.

  • Bij een toevoeging is de actie INSERT
  • Bij een verwijdering is de actie DELETE
  • Bij een wijziging is de actie UPDATE

De kolom OLDVALUE bevat nooit gegevens. De gegevens van de wijziging worden overgenomen in NEWVALUE van de vorige wijziging. (Dit is zo gepland om de grootte van de bewaarde gegevens te beperken).

ID_ACTEMPL + ID + left(MODULE,5) +ID_SIG


Audit in de informatiebestanden : bekijk deze pagina

Audit in documenten uit het commercieel beheer : bekijk deze pagina