U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Controleren van wijzigingen in documenten uit het commercieel beheer

0000003068     -      28-10-2022

Mercator 10.10 bevat een auditfunctionaliteit om de wijzigingen op te volgen die door gebruikers zijn aangebracht in documenten uit het commercieel beheer (verkopen en aankopen). Dit mechanisme maakt om volgende handelingen op te volgen:

  • toevoegingen
  • wijzigingen
  • verwijderingen

Wanneer de functie is geïnstalleerd en correct is geconfigureerd en de gebruiker het recht heeft om te controleren (zie gebruikersprofiel, vinkje "Audit" onderaan), biedt het contextmenu van de meeste TextBox-en ComboBox-vakjes dit extra element:

menu_audit_nl

Het opent deze pop-up met de aangebrachte wijzigingen:

audit_popup_n

De "Potlood"-knop wordt gebruikt om de waarde ernaast opnieuw toe te passen. (Deze knop is niet toegankelijk voor comboboxen en bepaalde vakjes met specifieke validatie).

De lijnen (LinesEditor) van een document kunnen ook gecontroleerd worden. De vergelijking wordt echter niet per vakje gemaakt zoals hierboven maar globaal. Mercator toont dan twee rasters met links de versie vóór de wijziging en rechts de gewijzigde versie.

audit_lignes_nl

In dit raster zijn wijzigingen/verwijderingen rood gekleurd terwijl toevoegingen groen zijn gekleurd. Mercator kan echter niet altijd alle mutaties tussen versies detecteren. In dit geval is het aan de geïnformeerde gebruiker om dit werk te doen door de twee roosters te vergelijken.

Dit rooster geeft alleen kolommen weer die ook zichtbaar zijn in de LinesEditor. Elke kolom wordt weergegeven in dezelfde lay-out als de corresponderende in de LinesEditor.

De audit-interface zoals hierboven uitgelegd houdt alleen rekening met de wijzigingen binnen hetzelfde document. Transformaties en groeperingen die resulteren in de aanmaak van een nieuw document kunnen niet via deze functionaliteit worden gecontroleerd. De auditgegevens worden steeds vastgelegd, ongeacht de manier van bewaren. Voor een volledige audit van verschillende gerelateerde documenten dient u deze pagina's te raadplegen :

Ze tonen een audit op basis van een rapport dat alle eerdere documenten weergeeft die hebben bijgedragen aan de samenstelling.

 


De functionaliteit kan bij het aanmaken van de sequenties geïnstalleerd worden. De audit wordt daarom per sequentie geactiveerd en geconfigureerd. Dit doe je via deze knop:

param_audit_seq_nl

In het scherm dat door deze knop wordt geopend kan u de lignes en pieds kolommen kiezen die u wilt controleren.

Opmerkingen hierover:

  • Via het contextmenu kan u snel alle kolommen aan- of uitvinken.
  • Sommige kolommen zijn bewust weggelaten, afhankelijk van hun type veld of de aard van hun inhoud. Ze worden als niet-auditeerbaar beschouwd.
  • Het wordt aanbevolen om alleen de vakjes aan te vinken die u echt wilt controleren en niet alle kolommen. Dit kan de prestaties van Mercator beïnvloeden.

Nadat de selectie is gemaakt, klikt u op de knop "Auditing inschakelen" in het eerste tabblad.

Deze procedure kan zo vaak als gewenst worden herhaald, bijvoorbeeld als u de lijst met te controleren kolommen wilt wijzigen of rekening wilt houden met kolommen die sinds activering werden toegevoegd.

De knop "Auditing uitschakelen" kan ook weer gebruikt worden om de functie uit te schakelen.

Na activering, deactivering of wijziging in dit scherm is het nog steeds nodig om de wijzingen te bewaren in het venster sequenties.

Auditgegevens worden standaard 60 dagen bewaard. Deze parameter kan worden gewijzigd via de optie "Informatiebestanden / Audit: aantal dagen te bewaren" (NJ_AUDIT).

Opmerking: in de SEQUENC tabel worden deze gegevens bewaard in XML-indeling in het veld AUDIT varchar(max). Dit kleine script wordt gebruikt om de configuratie van de audit van de VEN sequentie te kopiëren naar de andere verkoopsequenties:

declare @audit varchar(max)
select @audit=audit from SEQUENC where journal='VEN'
update SEQUENC set audit=@audit where journal<>'VEN' and module=1

Technisch gezien worden de audit gegevens bewaard in de AUDITING tabel.

  • Bij een toevoeging is de actie INSERT
  • Bij een verwijdering is de actie DELETE
  • Bij een wijziging is de actie UPDATE

De kolom OLDVALUE bevat nooit gegevens. De gegevens van de wijziging worden overgenomen in NEWVALUE van de vorige wijziging. (Dit is zo gepland om de grootte van de bewaarde gegevens te beperken).

ROWID vaut ID + JOURNAL + str(PIECE, 10)

Als de audit wordt gebruikt in combinatie met de functie "Journaal wijzigen", moet het beheer van resten op de horizontale omzetting van de verkopen actief zijn ("Tools > Opties", ID = BO_HORIZ_V en BO_HORIZ_A).


Audit in de informatiebestanden : bekijk deze pagina

Audit in in acties uit de CRM : bekijk deze pagina