U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Een collectieve actie opzetten - mailing

0000003150     -      30-03-2023

Van elke fiche, in het menu dat bij deze fiche hoort, is er een opdracht "Acties genereren". Hiermee kunt u een actie genereren voor alle fiches van deze tag of voor de fiches van de actieve filter.

Wanneer de collectieve actie is gevalideerd, wordt die gedupliceerd in evenveel individuele acties als er fiches zijn in de basisregistratie of in zijn actieve filter. Tijdens deze verdubbeling is het mogelijk Mercator te vragen de uitdrukkingen die verwijzen naar de kolommen van de tabel ACTIONS te vervangen door hun inhoud voor de fiche dat wordt verwerkt.Dit mechanisme is beschikbaar in TextBox en HtmlBox. In de modus venster parametreren is het noodzakelijk vooraf de eigenschappen Tag1 en Tag2 te hebben bepaald, die zullen dienen als begrenzers voor deze uitdrukkingen.

  • Voor een TextBox, zijn de standaardtags << et >>.
  • Voor een HtmlBox, is het niet raadzaam deze tekens te gebruiken, omdat ze in HTML een andere toepassing hebben. Andere tekens kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld ² en ³ of |.

 

Tussen deze tags kunnen kolommen uit de tabel ACTIONS worden geplaatst.

Bijvoorbeeld, <<nom>>

Sinds versie 10.10 van Mercator is het ook mogelijk om te verwijzen naar kolommen gelinkt aan de actie.

Bijvoorbeeld, <<cli.c_nom>>

Als de actie kan worden geassocieerd met meer dan één tag, is het voldoende om de expressies van verschillende tags naast elkaar te zetten. De uitdrukkingen die overeenkomen met de tags die niet in deze actie worden gebruikt, worden bij de evaluatie weggelaten.

Bijvoorbeeld, <<cli.c_nom>><<fou.f_nom>><<stock.s_modele>>


In de modus "Actie genereren" biedt het actiescherm via deze knop gemakkelijk toegang tot de structuur van de tabellen die in aanmerking komen voor het hierboven beschreven mechanisme:

Het is mogelijk om vanuit deze Database Viewer standaardwaarden naar de textBox te slepen (niet naar de HtmlBox).