U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Add-in Freedelity : automatisch aftrekken van Freedelity bonnen

0000003206     -      12-04-2024

Met Mercator 11.0 of later kunt u het aftrekken van Freedelity bonnen automatisch beheren wanneer een document wordt opgeslagen. Om deze functie te activeren moet de optie "Freedelity: automatisch aftrekken van bonnen" (id = FREEDAUTO) op JA worden gezet.

Deze functionaliteit kan ook gekoppeld worden aan de nieuwe mogelijke keuze "NEE" in de optie "Getrouwheidskaart afdrukking" (id = PRINT_FIDE) om het afdrukken van bonnen te stoppen.

Hoe werkt het?

Wanneer een document gevalideerd wordt, controleert Mercator bij Freedelity of de klant bonnen beschikbaar heeft. Als dat het geval is, stelt Mercator de beschikbare kortingsbon(nen) voor om af te trekken en voegt ze in de verkoop in als dat nodig is met het artikel dat vermeld staat in de optie "Freedelity: kortingsartikel id" (id = FREEDART).

Belangrijke opmerking : wat betreft leveringen wordt de aftrek van de accumulatie alleen voorgesteld als de voorschot ingesteld in de sequentie "Totaal" is. Mercator moet het bedrag kennen dat werkelijk zal worden betaald voordat de aftrek wordt voorgesteld.

Opmerkingen :

  • De aftrek is niet mogelijk als het document een korting aan het einde heeft (PIEDS_V.RED_GEN_PC).
  • Als een document een klantenkaart-aftrek bevat, is het niet meer mogelijk om de klant, de valuta of het regime van dit document te wijzigen.
  • Op een factuur is het mogelijk om een klantenkaart-aftrek toe te passen, zelfs als er geen betaling is ontvangen. Deze deductie zal dan worden afgetrokken van het uit te betalen bedrag.
  • Het beheer van klantenkaarten is niet compatibel met verkoop in meerdere valuta.

Boekhoudkundige verwerking en BTW

In de boekhouding worden de afgetrokken bedragen gedebiteerd naar de algemene rekening die is gespecifieerd in het artikel dat hiervoor wordt gebruikt. In de Belgische wetgeving kan bijvoorbeeld rekening 708000 worden gebruikt. Dit mechanisme is ook compatibel met het beheer van de lijnkostenrekening.

De aftrek wordt beschouwd als een korting in euro's op het totale bedrag van de verkoop. Als er dus verschillende BTW-tarieven worden gebruikt in de verkoop, splitst Mercator de aftreklijn op in evenveel lijnen als de BTW-tarieven die in de verkoop voorkomen. Deze opsplitsing gebeurt naar verhouding.

Belangrijke opmerking : als het regime van de verkoop het normale regime is en deze splitsing wordt toegepast, kan het totale bedrag van de werkelijke aftrek enkele centen lager zijn dan het gewenste bedrag. Dit komt doordat de aftrek wordt toegepast op een BTW-inclusief bedrag, terwijl de basis voor de berekening van dit document BTW-exclusieve bedragen zijn; deze splitsing kan afrondingsverschillen veroorzaken.

Een ingevulde klantenkaart is geen cadeaubon in de zin van de Europese richtlijn uit 2016. Een van de voorwaarden van deze richtlijn is namelijk dat de bon tegen betaling wordt verstrekt (verkoop van een cadeaubon). Daarom hoeft er geen BTW te worden toegepast bij de uitgifte van de klantenkaart (volle klantenkaart).