U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Artikelverbindingen (samengesteld artikels)

0000000526     -      19-11-2021

Mercator laat het gebruik toe van "Artikelverbindingen". Dit wordt bekeken als een mogelijkheid om, bij de verkoop van een artikel, een lijst voor te stellen van artikels die hiermee over het algemeen in verbinding staan. (vb: de samengesteld van een hoofdartikel)

Deze artikels worden bepaald in het tabbald "Samengesteld" van de artikelfiche. De kolom V2 moet worden aangekruisd om een artikel te verbinden voor de verkoop, en kolom A2 voor de aankoop.

Bij het oproepen van een hoofdartikel, worden de verbonden artikels in een scherm voorgesteld en volstaat het de benodigde hoeveelheid per artikel in te geven. De bevestiging in dit scherm gebeurt via de END toets.

Bij het toevoegen van een samengesteld artikel, zal Mercator het optieveld LIGNES_V/A DL_ID_LIE2 (char (10)) zoals dat gebeurd zou zijn voor een gelinkt artikel in DL_ID_LIEN. Om deze functie te activeren hoeft u enkel het veld DL_ID_LIE2 toe te voegen in LIGNES_V en/of LIGNES_A.

alter table LIGNES_V add DL_ID_LIE2 char(10) not null default ''
alter table LIGNES_A add DL_ID_LIE2 char(10) not null default ''