U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer klantenkaarten met drempels

0000003203     -      25-04-2024

Standaard beheert Mercator de klantenkaart met een maximum aantal aankopen en geeft een "waardebon" uit (afgedrukt op een klantenkaart of opgeteld bij het totaal) wanneer de klantenkaart vol is. Mercator kan zo worden geconfigureerd dat deze gebeurtenis wordt geactiveerd door een drempel. Deze drempel kan worden uitgedrukt in euro's of punten.

Hiervoor moet een waarde zonder nullen die overeenkomst met de gewenste drempel worden ingevoerd in de optie "Getrouwheidskaart: drempel" (id = FIDELSEUIL). Zodra dit mechanisme geactiveerd is, zal Mercator enkel rekening houden met deze twee velden in het klantenbestand:

  • C_FID_V1 = Geaccumuleerde hoeveelheid verkopen of punten die wachten om de drempel te bereiken. Dit bedrag wordt bij elke verkoop verhoogd totdat de drempel wordt overschreden.
  • C_FID_V2 = de waarde van de omzet of punten uitgedrukt als een veelvoud van de drempel.

Voorbeelden met een drempel van EUR 200

Als C_FID_V1 momenteel 125 EUR waard is en de klant koopt voor 50 EUR inclusief BTW, dan zijn de waarden als volgt:

  • C_FID_V1 = 125 + 50 = 175
  • C_FID_V2 = 0,want de drempel is niet bereikt.

Als C_FID_V1 op dit moment EUR 175 waard is en de klant koopt voor EUR 50 incl. BTW, dan zijn de waarden als volgt:

  • C_FID_V1 = 175 + 50 - 200 = 25 (-200 komt overeen met de uitgifte van de bon)
  • C_FID_V2 = 200, wat resulteert in de uitgifte van een tegoedbon.

Als C_FID_V1 op dit moment 175 EUR waard is en de klant koopt voor 250 EUR inclusief belasting, dan zijn de waarden als volgt:

  • C_FID_V1 = 175 + 250 - 400 = 25
  • C_FID_V2 = 400, wat resulteert in de uitgifte van twee waardebonnen.

Het is dus nodig om het rapport LoyaltyCard.repx aan te passen om rekening te houden met deze velden. U hoeft dus alleen op de klantenkaart c_fid_v2 af te drukken en de toegekende korting is deze waarde vermenigvuldigd met de parameter GrantedPc. Dit rapport heeft een extra parameter Tresholds die het aantal overschreden drempels toont (respectievelijk 1 en 2 in de voorbeelden hierboven).

Zodra deze optie is geactiveerd, is het object CliFidel niet langer relevant voor de configuratie van het klanteninformatiesysteem. Het wordt daarom niet meer weergegeven.

Deze functie is compatibel met de automatische aftrek van de korting die wordt gegenereerd door de klantenkaart.


Bij het initialiseren van dit systeem moeten alle huidige waarden van de klantenkaart overgezet worden naar C_FID_V1. Dit kan gedaan worden met deze SQL query, die aangepast kan worden aan het aantal C_FID_Vi kolommen in de CLI tabel:

 

update CLI set C_FID_V1 = C_FID_V1 + C_FID_V2 + C_FID_V3 + C_FID_V4 + C_FID_V5 + C_FID_V6 + C_FID_V7 + C_FID_V8 + C_FID_V9 + C_FID_V10