U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de decimalen en de afrondingen op de prijs.

0000000063     -      22-06-2022

REGEL 1
Het aantal decimalen voor de basisvaluta van het dossier is in te stellen via "Tools/opties". Deze optie heeft betrekking tot het linker gedeelte van het prijstabblad in de artikelfiche. (LAP, GAP,KOSTPRIJS,…) Op maat gemaakte statistieken worden meestal opgebouwd met het aantal decimalen verbonden aan de basisvaluta.
De afbeeldingsvorm verbonden aan deze instelling is PICT_BASE.

REGEL 2
Voor de (verkoop en aankoop) documenten, wordt het aantal decimalen altijd bepaald op het niveau van de gebruikte valuta. (cfr. "Tools/Setup/valutas"). Alle bedragen van het document en utgedrukt in de valuta van het document worden ALTIJD afgerond volgens het aantal decimalen van de valuta van het document. De eenheidsprijzen worden afgerond volgens de kolom EP (Eenheidsprijs) van de valutatabel.
De andere bedragen (Lijntotalen, Totalen onderaan het dokuemnt,…) worden afgerond volgens de kolom "Algem" van de valutatabel.

attention Het is belangrijk om een perftekte overeenstemming te behouden tussen het aantal decimalen voor de valuta's in de kolom "Algem" van Mercator en het boekhoudpakket verbonden aan Mercator.