U bevindt zich nu op een technische pagina over de software Mercator. Deze pagina bevat specifieke informatie die bestemd is voor professionals van de software Mercator. Wenst u naar algemenere informatie over Mercator door te gaan?


   Deze vraag niet meer stellen

Beheer van de facturatie van verschillende leveringen met de leveringsklant

0000000838     -      26-09-2015

Mercator maakt het beheer mogelijk van de leveringsklant per lijn. Daardoor kunnen leveringsbonnen die geadresseerd zijn aan verschillende leveringsklanten gegroepeerd worden op één enkele factuur, zonder daarbij de leveringsinformatie te verliezen.

Installatie

Om deze functie te installeren, moet:

  • De optie "Outils/Options/Encodage : Regroupement client livraison" (Tools/Opties/Invoeren: Hergroeperen leveringsklant) op "OUI" (JA) worden gezet
  • Een veld worden gecreëerd ID_CLI_LIV char(10) in LIGNES_V

Bij het invoeren van elk ander verkoopdocument dan een factuur, geeft Mercator automatisch LIGNES_V.ID_CLI_LIV met de waarde van de leveringsklant die is ingevoerd in de hoofding van het document.

Werking

Bij de automatische of manuele hergroepering van verschillende leveringen op één factuur, laat Mercator deze informatie onaangeroerd. Zo is het mogelijk om de link te leggen tussen elke lijn van de factuur en de overeenstemmende leveringsklant.

De historiekentabel van de fiche "Clients" (Klanten) houdt rekening met dit optionele veld.

Initialisering

Bij het starten van het systeem moeten de waarden van LIGNES_V.ID_CLI_LIV worden geïnitialiseerd met de overeenstemmende waarden in PIEDS_V.ID_CLI_LIV:

De volgende SQL-query kan worden uitgevoerd vanaf het tabblad "SQL" van "Tools / Code Editor" :

update lignes_v set id_cli_liv = (select id_cli_liv from pieds_v where (pieds_v.id=lignes_v.id) and (pieds_v.journal=lignes_v.journal) and (pieds_v.piece=lignes_v.piece) )